Aktualności

Przemówienie "O stanie Unii" z 13 września głośno komentowane w prasie międzynarodowej zawiera nie tylko wizję rozwoju współpracy między państwami członkowskimi, lecz odnosi się do nowych projektów. Kolejnym ambitnym krokiem Komisji Europejskiej w budowaniu Europy bardziej socjalnej ma być utworzenie Europejskiego Urzędu ds....

Wygłoszone 13 września przed Parlamentem Europejskim orędzie Przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera o stanie Unii w 2017 r. było ważną deklaracją polityczną, w której określone zostały kierunki w jakich będzie zmierzać zjednoczona Europa. Niestety nie wszystkie plany i zamierzenia zaprezentowane w orędziu nastrajają optymizmem...

Konfederacja Europejskiego Biznesu (BusinessEurope), której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, w tym TLP, zaprezentowała istotny dokument programowy - wizję biznesu europejskiego co do przyszłości Europy. Dokument jest zarysem stanowiska organizacji przedsiębiorców i pracodawców z krajów członkowskich UE przed corocznym wystąpieniem Prezydenta Junckera "O stanie...

15 czerwca br. rząd w Finlandii przyjął przepisy dotyczące dokonywania zgłoszeń pracowników delegowanych. Ustawa The Posted Workers Act, 447/2016 wdraża przepisy dyrektywy ws. egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa obowiązuje od 18 czerwca 2016 r. Ustawa zawiera przepisy w sprawie...

Na zaproszenie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy Uścińskiej przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz ośrodków akademickich  dyskutowali na temat możliwości ujednolicenia i uproszczenia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym. Po sukcesach poprzednich edycji Forum Współpracy ZUS zdecydował się po raz trzeci zaprosić przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków...

7 września br. gościem Komisji ds. Transportu Parlamentu Europejskiego był Dyrektor Generalny DG Move Henrik Hololei. Poza tematyką Brexit, planów KE związanych z czystymi pojazdami, pojazdami łączonymi, paliwami alternatywnymi, dekarbonizacją,  czy też efektywnością sieci transportowych ważnym tematem było także delegowanie pracowników w transporcie. W...