Aktualności

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i pracy, uczestniczył 17 kwietnia br. w obradach Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Jednym z tematów obrad były zmiany zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy do obowiązujących w Polsce przepisów. Minister potwierdził, iż będą zmiany w prawie pracy, choć wprowadzane...

Francuskie organizacje przewoźników informują, że tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych planuje we czasowe przywrócenie kontroli na granicach Francji w okresie od 1 maja do 31 październik 2018 r. Jako uzasadnienie powoływane jest zwiększenie zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Zgodnie z rozporządzeniem nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady...

- Twórzmy infrastrukturę drogową dla zawodowych kierowców, to pomoc w ich codziennej pracy, a nie kara za wykonywanie najbardziej europejskiego, mobilnego zawodu - mówi Maciej Wroński, Prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. TLP zwróciło się z oficjalnym pismem do europosłów pracujących nad Pakietem...

Europejskie konfederacje związków zawodowych zmieniają hasło polityczne. Ochrona (pracowników) to nie protekcjonizm zostaje zastąpione troską o biznes i nieprzewidywalne warunki jego prowadzenia. Taki wniosek może płynąć z listu otwartego do europejskiej konfederacji pracowników transportu (ETF) do europosłów z 9 kwietnia br. ETF w...