Aktualności

20-21 listopada 2017 roku, w Krakowie, odbył się V Europejski Kongres Mobilności Pracy, będący forum wymiany wiedzy na temat zasad delegowania pracowników dla wszystkich zainteresowanych środowisk. Na Kongresie obecni byli zarówno pracodawcy, jak i politycy, urzędnicy administracji publicznej, naukowcy, prawnicy i przedstawiciele związków...

Socjalna terapia szokowa dla gospodarki europejskiej oraz pracodawców staje się faktem. W piątek (17.11.2017) Europejski Filar Praw Socjalnych stał się wspólną deklaracją wszystkich instytucji europejskich i państw członkowskich, a nie tylko Komisji Europejskiej. Czy  jednak ten wieki, medialnie ogłoszony sukces nie stanie się wielkim...

20-24 listopada Europejska konfederacja związków zawodowych w transporcie (ETF) organizuje mobilizację związkową.  W tym roku będzie ona poświęcona Pakietowi Mobilności oraz zwalczaniu tzw dumpingu socjalnego.  W ramach tygodnia mobilizacji związkowej, ETF oraz krajowe organizacje związkowe koncentrują się na spotkaniach z europosłami, spotkaniach informacyjnych...

23 listopada br. europosłowie Elżbieta Łukacijewska, Andor Deli oraz Wim Van de Camp organizują niezwykle ważną dla branży transportu konferencję w Parlamencie Europejskim o praktycznych aspektach Pakietu Mobilności z perspektywy spółek transportowych. Poniżej przedstawiamy program wydarzenia przedstawiony przez organizatorów. "PRACTICAL ASPECTS OF THE PROPOSED MOBILITY...

TLP popiera cel zwiększenia transparentności życia publicznego oraz dostrzega potrzebę przeciwdziałania korupcji jako czynnika, który ma bardzo negatywny wpływ na konkurencyjność uczciwych przedsiębiorców. Niemniej niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o jawności życia publicznego (UD314) mogą - w naszej ocenie - budzić poważne...

Nawiązując do pojawiającymi się na stronach internetowych różnych informacji na temat zmian w zakresie rozliczania kierowców międzynarodowych we Francji oraz do publikacji na stronie francuskiego ministerstwa informacji o zmianie stawek wynagrodzeń minimalnych (23 październik 2017) poniżej przedstawiamy uporządkowane informacje w tym zakresie. Dekret z 7...

13 listopada upłynął dla nas pod znakiem BREXITU. W siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego biznesu z Michelem Barmierem unijnym komisarzem, który w imieniu Unii Europejskiej prowadzi negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii na temat warunków jej wyjścia z Unii. Wśród przedstawicieli...