Aktualności

19 lipca br. odbyło się wysłuchanie Minister francuskiej Elisabeth Borne odpowiedzialnej za transport we francuskim Parlamencie Komisji Rozwoju. Jednym z tematów wystąpienia były priorytety francuskie związane z Pakietem Mobilności. Francja przyjmuje poniższe kwestie za kluczowe elementy swojego stanowiska: - delegowanie pracowników w transporcie - Francja...

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zgodnie z którym monitorowaniu będę podlegały również towary przewożone koleją. Nowelizacja zakłada również podniesienie sankcji za nieuzupełnienie przez przewoźnika danych w systemie z 5 000 do 10 000 zł oraz karę w...

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię na temat wpływu cyfryzacji i robotyzacji transportu na kształtowanie polityk Unii Europejskiej. Zdaniem EKESu rozwój nowoczesnych technologii niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści z punktu widzenia skuteczności i wydajności logistyki, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy ograniczenia emisji...

Wczoraj wieczorem przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości poinformowali, że partia wycofuje się z projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakładał wprowadzenie nowej opłaty paliwowej. TLP w ubiegłym tygodniu apelowało do Marszałka Sejmu o zaprzestanie prac nad projektem. Projektowana ustawa zakładała wprowadzenie opłaty drogowej od...

11 lipca br. przedstawiciele prezydencji estońskiej uczestniczyli w debatach o priorytetach prezydencji z członkami wielu Komitetów w Parlamencie Europejskim - między innymi w Komitecie ds. Transportu (TRAN). W toku dyskusji w Komitecie ds. Transportu europosłowie-koordynatorzy z wszystkich grup politycznych Parlamentu Europejskiego akcentowali niezwykłą wagę Pakietu Mobilności, nad którym Parlament rozpoczyna...

W toku sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w dniach 5-6 lipca został przyjęty projekt opinii (EKES) "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE)...

Brukselska konferencja Sojuszu Na Rzecz Przyszłości Transportu Drogowego z dnia 30 czerwca zaowocowała opracowaniem i wydaniem Listu Otwartego w sprawie Pakietu Mobilności. O konferencji pisaliśmy na naszej stronie: http://tlp.org.pl/mobility-package-social-partners-perspective-konferencja-sojuszu-na-rzecz-przyszlosci-transportu/ Zdaniem członków sojuszu drogowego pomimo, iż Komisja Europejska przedstawiając Pakiet Mobilności miała zamiar wyjaśnić i uprościć istniejący transport...

10 lipca br. Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu reprezentowany przez chorwackie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (Association of Croatian Road Carriers) wraz ze Słoweńską Izbą Rzemiosła i Mikro Przedsiębiorców (OZS) oraz węgierską organizacją przewoźników NIT (NIT Hungary) spotkał się z Komisarz UE ds Transportu Violetą...