Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zgodnie z którym monitorowaniu będę podlegały również towary przewożone koleją. Nowelizacja zakłada również podniesienie sankcji za nieuzupełnienie przez przewoźnika danych w systemie z 5 000 do 10 000 zł oraz karę w...

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię na temat wpływu cyfryzacji i robotyzacji transportu na kształtowanie polityk Unii Europejskiej. Zdaniem EKESu rozwój nowoczesnych technologii niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści z punktu widzenia skuteczności i wydajności logistyki, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy ograniczenia emisji...

Wczoraj wieczorem przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości poinformowali, że partia wycofuje się z projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakładał wprowadzenie nowej opłaty paliwowej. TLP w ubiegłym tygodniu apelowało do Marszałka Sejmu o zaprzestanie prac nad projektem. Projektowana ustawa zakładała wprowadzenie opłaty drogowej od...

11 lipca br. przedstawiciele prezydencji estońskiej uczestniczyli w debatach o priorytetach prezydencji z członkami wielu Komitetów w Parlamencie Europejskim - między innymi w Komitecie ds. Transportu (TRAN). W toku dyskusji w Komitecie ds. Transportu europosłowie-koordynatorzy z wszystkich grup politycznych Parlamentu Europejskiego akcentowali niezwykłą wagę Pakietu Mobilności, nad którym Parlament rozpoczyna...

W toku sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w dniach 5-6 lipca został przyjęty projekt opinii (EKES) "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE)...

Brukselska konferencja Sojuszu Na Rzecz Przyszłości Transportu Drogowego z dnia 30 czerwca zaowocowała opracowaniem i wydaniem Listu Otwartego w sprawie Pakietu Mobilności. O konferencji pisaliśmy na naszej stronie: http://tlp.org.pl/mobility-package-social-partners-perspective-konferencja-sojuszu-na-rzecz-przyszlosci-transportu/ Zdaniem członków sojuszu drogowego pomimo, iż Komisja Europejska przedstawiając Pakiet Mobilności miała zamiar wyjaśnić i uprościć istniejący transport...

10 lipca br. Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu reprezentowany przez chorwackie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (Association of Croatian Road Carriers) wraz ze Słoweńską Izbą Rzemiosła i Mikro Przedsiębiorców (OZS) oraz węgierską organizacją przewoźników NIT (NIT Hungary) spotkał się z Komisarz UE ds Transportu Violetą...

Polski Sejm pracuje nad przyjęciem nowych przepisów, które podwyższą limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 100 000 zł. TLP wystąpiło z wnioskiem o umożliwienie dokonania takiego odpisu również od pojazdów ciężarowych. Przygotowany przez Rząd projekt zakłada, że firmy będą mogły dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych...

31 maja br. Komisja Europejska zaprezentowała projekt zmian najważniejszych dyrektyw i rozporządzeń regulujących transport drogowy w Europie. Zdaniem TLP wiele z tych rozwiązań wpłynie niekorzystnie na polski transport. Zablokowanie tych propozycji i wypracowanie najlepszych rozwiązań wymaga mocnego merytorycznie stanowiska, które będzie prezentował Polski...