Aktualności

TLP popiera cel zwiększenia transparentności życia publicznego oraz dostrzega potrzebę przeciwdziałania korupcji jako czynnika, który ma bardzo negatywny wpływ na konkurencyjność uczciwych przedsiębiorców. Niemniej niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o jawności życia publicznego (UD314) mogą - w naszej ocenie - budzić poważne...

Nawiązując do pojawiającymi się na stronach internetowych różnych informacji na temat zmian w zakresie rozliczania kierowców międzynarodowych we Francji oraz do publikacji na stronie francuskiego ministerstwa informacji o zmianie stawek wynagrodzeń minimalnych (23 październik 2017) poniżej przedstawiamy uporządkowane informacje w tym zakresie. Dekret z 7...

13 listopada upłynął dla nas pod znakiem BREXITU. W siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego biznesu z Michelem Barmierem unijnym komisarzem, który w imieniu Unii Europejskiej prowadzi negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii na temat warunków jej wyjścia z Unii. Wśród przedstawicieli...

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zaprasza na kolejne środowe webinaria. Podczas listopadowych wykładów zostaną poruszone kwestie m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, ten temat już w najbliższą środę przybliży nam Emilia Siemieniuk z Willis Towers Watson. Porozmawiamy również o zatrudnianiu cudzoziemców z...

9 listopada br Rzecznik Generalny przy Trybunale Sprawiedliwości UE wydal opinie w sprawie pod sygnaturą C-359/16 (Omer Altun/ Openbaar Ministerie). Sprawa przed Trybunałem, w ramach której wypowiedział się Rzecznik, odnosi się do zaświadczenia wydawanego pracownikowi, potwierdzającego jego ubezpieczenie w państwie członkowskim z którego został...

Opublikowana niedawno i procedowana w bardzo szybkim tempie ustawa o jawności życia publicznego przewiduje szereg istotnych zmian z punktu widzenia przedsiębiorców. Głównym celem ustawy według projektodawców jest zwiększenie transparentności polskiego państwa. Jednak organizacje pozarządowe oraz związki pracodawców mają poważne wątpliwości co do zaproponowanych przepisów....

Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj kolejną część inicjatyw wchodzących w skład „Pakietu mobilności”. Projekty dotyczą mobilności niskoemisyjnej i mają przyczynić się do realizacji przez Unię Europejską celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Jak czytamy w komunikacie Komisji, w propozycji „Pakietu na rzecz mobilność ekologicznej” znalazły się...