Aktualności

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wwóz oleju napędowego w ilości 600 litrów w standardowym zbiorniku pojazdu, który wjeżdża na terytorium Polski z państwa nie należącego do Unii Europejskiej. Taka ilość pozwala na przejazd ponad 2000 km, co kilkakrotnie przekracza potrzeby związane z wymianą towarową pomiędzy Polską...

„Możemy powiedzieć, że zgadzamy się jeżeli chodzi o umowy zbiorowe, kwestie wynagrodzenia.”-  tak zaczęła debatę w Komitecie ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego europoseł Agnes Jongerius, odnosząc się do postępów prac trójstronnych (KE, PE, Rada UE) nad rewizją głównej dyrektywy o delegowaniu. W dniach 26-27 lutego...

Dzisiaj Minister Transportu Elisabeth Borne odbyła roboczą wizytę w Warszawie. Była to okazja do rozmów z polską branżą transportu oraz przedstawicielami polskiej klasy politycznej. Podczas spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. W trakcie spotkania z francuską Minister Transportu, Maciej...

Po dyskusjach medialnych na temat założeń pracowniczych planów kapitałowych Ministerstwo Finansów przedstawiło dzisiaj projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) do konsultacji społecznych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych do funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnieciu...

„Liczymy, że Komisja potwierdzi delegowanie w transporcie, Polska zmieni niezgodne z prawem unijnym przepisy, a kierowca międzynarodowy w końcu zarobi godnie.” - tak w komunikacie prasowym NSZZ Solidarność komentuje list otwarty wystosowany do Komisarz ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda...

Niemiecka kancelaria BALDUIN & PFNÜR doniosła o precedensowym postanowieniu niemieckiego sądu finansowego dla Berlina – Brandenburgii z dnia 07.02.2018 (sygn. akt 1 V 1175/17). Sąd wstrzymał tymczasowo kontrolę prowadzoną odnośnie polskiej firmy transportowej w zakresie przestrzegania płacy minimalnej. W uzasadnieniu swojego orzeczenia, które wyznacza...

12 lutego br. Minister Pracy Muriel Penicaud ogłosiła nowy plan walki z pracą nielegalną oraz oszustwami w delegowaniu pracowników. Ma to być priorytetowe rządu francuskiego. Plan zakłada szesnaście dodatkowych rozwiązań, które mają znacząco wzmocnić obecnie obowiązujące ustawodawstwo socjalne. Francja przewiduje dodatkowe rozwiązania prawne...

Francja: Nie będzie opłaty 40 EUR od rejestracji pracowników w SIPSI - potwierdzenie wcześniejszych wiadomości. Nowe francuskie przepisy,a konkretnie dekret nr 2018-82 z 9 lutego 2018 roku (opublikowany 11 lutego), potwierdzają, że znosi się przepisy, które nakładały na pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do Francji,...