Aktualności

Branża transportowa budzi wielkie emocje w wielu krajach Unii Europejskiej. Wszystko w związku z procedowaną w Parlamencie Europejskim dyrektywą o pracownikach delegowanych, która może zatrzymać polski transport. Choć wydawać by się mogło, że branża transportowa jest silnym konkurentem dla zagranicznych firm, to wiele...

Od 21 lipca kierowcy zawodowi będą mogli w trasie sprawdzić stan swojego zdrowia, a to za sprawą projektu Truckers Lab realizowanego przez Fundację Truckers Life razem z partnerem strategicznym akcji – firmą Mercedes-Benz Trucks Polska oraz Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i...

Zbliżająca się przerwa wakacyjna w Parlamencie Europejskim to też okres intensywnych spotkań przed jesiennymi głosowaniami. Dlatego też przedstawiciele TLP (eksperci i praktycy z firm członkowskich) spotkali się 17 lipca z europosłem Wim van de Camp - jednym z głównych sprawozdawców Pakietu Mobilności oraz...

Minęło już ponad trzy lata od dnia złożenia pierwszej formalnej skargi TLP do Komisji Europejskiej w sprawie niemieckiej płacy minimalnej. Później były kolejne i zaowocowały wszczęciem przez Komisję postępowań przeciwko Niemcom, Francji i Austrii. Do dziś brak jest rozstrzygnięć w sprawie dwóch pierwszych...

11 lipca br. podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej (MEN) a organizacjami tworzącymi Forum Transportu Drogowego (FTD). TLP, jako sygnatariusz porozumienia, będzie jeszcze mocniej wspierać współpracę na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z transportem drogowym. „40 procent absolwentów zasadniczych szkół zawodowych...

3 lipca br. w Centrum Dialogu Społecznego odbyła się międzynarodowa konferencja  „Delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 50 lat rozporządzenia 1612/68”. Jednym z istotnych elementów dyskusji, było podsumowanie toczących się prac nad unijnymi przepisami o koordynacji...

371 głosami za - raport o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym, kluczowy dla branży, wraca do Komisji TRAN w Parlamencie Europejskim. Taki los podzieliły także pozostałe raporty dotyczące części socjalnej Pakietu Mobilności. Głosowania nad częścią socjalną Pakietu Mobilności, które odbyły się podczas sesji plenarnej...

Aktywne działania na rzecz transportu podejmują też sami posłowie Europejskiego Parlamentu. Z biura poseł Danuty Jazłowieckiej otrzymaliśmy ulotkę wydaną przez grupę pro rynkowo myślących parlamentarzystów, którą Ci posłowie zarzucili Parlament, Biura poselskie i wszystkich kluczowe (wpływowe) postacie ze świata brukselskiej polityki. Ulotkę wydane...

Translate »