Aktualności

7 stycznia 2018 upłynął termin europejskich konsultacji dotyczących Europejskiego Urzędu ds Pracy oraz europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego, które trwały od 27 listopada 2017 roku. W konsultacjach nie mogło zabraknąć głosu TLP, Szczególnie, że w naszej ocenie ewentualne utworzenie nowej służby kontrolnej miałoby bardzo...

Już jutro zapraszamy na kolejne WEBINARIUM TLP. Tematem spotkania będą „Procedury, tryb i zasady składania wniosków”, które przybliży Leszek Sławek ekspert z Biura ds. Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Zaczynamy jak zawsze w środę o godzinie 10:00....

Od 1 stycznia 2018 roku Bułgaria obejmuje przewodnictwo (tzw prezydencję ) w Unii Europejskiej aż do 30 czerwca 2018 roku. Bułgaria, po Estonii a przed Austrią i Rumunią będzie współuczestniczyć w wypracowywaniu najważniejszych rozwiązań prawnych na poziomie europejskim, w tym Pakietu Mobilności. Hasłem...

Komisja Europejska przestawiła dzisiaj wniosek o rozpoczęcie prac nad nową dyrektywą o przejrzystych oraz przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej. Dyrektywa jest jedynym z elementów urzeczywistniania tzw. Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz uzupełnia prace nad zmianami dyrektyw o delegowaniu pracowników, o pracy na część...

W związku z wyrokiem TSUE, Inspekcja Środowiska Naturalnego i Transportu (Inspectie Leefomgeving en Transport) w Holandii rozpoczyna egzekwowanie naruszeń związanych z zakazem odbioru normalnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe. Naruszenie tego zakazu podlega karze w wysokości 1500 EUR. Szczegóły w oficjalnej holenderskiej ulotce: http://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/flyer_45_uur_2slag_verie04.pdf    Opracowanie: Katarzyna...

20 grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Vaditrans BVBA v Belgia (C 102/16) w którym podtrzymał stanowisko, iż pracownicy-kierowcy nie mogą odbywać regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie. Wyrok jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez belgijską Radę Stanu, która zwróciła się do...