Aktualności

Na poziomie europejskim śledzimy zwiększoną aktywność Prezydenta Francji Emmanuela Macron, lecz Parlament francuski także nie zwalnia tempa. Na 14 września br. zaplanowane jest wysłuchanie w Komisji ds spraw europejskich w przedmiocie Pakietu Mobilności, kluczowego dla transportu międzynarodowego projektu europejskiego. Sprawozdawca w ramach ww. Komisji,...

"Podzielamy wartości i przekonania by zdynamizować Unię Europejską i jej obywateli" - tak skomentował na twitterze wizytę w Luksemburgu Emmanuela Macron oraz Charlesa Michel (BE) premier Luksemburga Xavier Betttel. Wizyta miała miejsce 29 sierpnia, tuż po zakończeniu oficjalnej wizyty Emmanuela Macron w Austrii,...

2 sierpnia francuski Parlament przyjął ustawę w sprawie realizacji, w drodze rozporządzeń, działań na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego (Loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social). Reforma przewidywana ustawą będzie wprowadzana w życie przez najbliższe miesiące. Dlaczego...

Od 1 kwietnia br. władze belgijskie wprowadziły nowy system poboru opłat za korzystanie z dróg dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Obowiązkiem każdego kierującego takim pojazdem jest jego wyposażenie w urządzenie pokładowe OBU Satellic. Istotną konsekwencją dla polskich firm...

Aktywnie śledzimy wszelkie oświadczenia Prezydenta Francji Emmanuela Macrona podczas jego wizyt w Rumunii i Bułgarii. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania jest tematyka delegowania pracowników - temat szczególnie istotny dla branży transportu międzynarodowego. Propozycja zmian w obowiązujących przepisach budzi nie tylko wątpliwości co do zastąpienia...

Nie cichną dyskusje po wczorajszych oświadczeniach Prezydenta Francji oraz przywódców Czech, Słowacji oraz Austrii dotyczące kompromisu politycznego w przedmiocie zmian w przepisach o delegowaniu pracowników. Kompromis ten zostanie wykorzystany w dalszych pracach ministrów pracy państw członkowskich, którzy podejmą kolejną rundę negocjacji o delegowaniu...

Dyskusja o rewizji przepisów o delegowaniu pracowników, rozpoczęta przez Komisję Europejską w marcu 2016 roku, nie przestaje dominować na francuskiej i europejskiej scenie politycznej. Debata jest wzbogacona o nowy projekt legislacyjny Komisji Europejskiej z 31 maja br., kluczowy dla branży transportu, jakim jest...

Prace merytoryczne instytucji europejskich powoli nabierają tempa po przewie wakacyjnej. W dniu dzisiejszym pierwszy z członków Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, którego członkiem- założycielem jest TLP- otrzymał odpowiedz Komisji Europejskiej w przedmiocie naszych zastrzeżeń do Pakietu Mobilności, ogłoszonego przez Komisarz ds. Transportu Violetę...