Aktualności

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zaprasza na kolejne środowe webinaria. Podczas listopadowych wykładów zostaną poruszone kwestie m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, ten temat już w najbliższą środę przybliży nam Emilia Siemieniuk z Willis Towers Watson. Porozmawiamy również o zatrudnianiu cudzoziemców z...

9 listopada br Rzecznik Generalny przy Trybunale Sprawiedliwości UE wydal opinie w sprawie pod sygnaturą C-359/16 (Omer Altun/ Openbaar Ministerie). Sprawa przed Trybunałem, w ramach której wypowiedział się Rzecznik, odnosi się do zaświadczenia wydawanego pracownikowi, potwierdzającego jego ubezpieczenie w państwie członkowskim z którego został...

Opublikowana niedawno i procedowana w bardzo szybkim tempie ustawa o jawności życia publicznego przewiduje szereg istotnych zmian z punktu widzenia przedsiębiorców. Głównym celem ustawy według projektodawców jest zwiększenie transparentności polskiego państwa. Jednak organizacje pozarządowe oraz związki pracodawców mają poważne wątpliwości co do zaproponowanych przepisów....

Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj kolejną część inicjatyw wchodzących w skład „Pakietu mobilności”. Projekty dotyczą mobilności niskoemisyjnej i mają przyczynić się do realizacji przez Unię Europejską celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Jak czytamy w komunikacie Komisji, w propozycji „Pakietu na rzecz mobilność ekologicznej” znalazły się...

7 listopada br. związek pracodawców Transport i Logistyka Polska uczestniczył w konferencji w Kopenhadze, w duńskim Parlamencie "Staying competitive in social and mobile Europe" ("Pozostanie konkurencyjnym w socjalnej i mobilnego Europie"). Konferencja była organizowana przez Ambasadę Polską i duńską organizację transportu ITD wraz...

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zakończył badanie reprezentatywności za rok 2017. Pracodawcy będący członkami TLP zatrudniają wspólnie ponad 38 tysięcy pracowników w oparciu o umowę o pracę! Gdybyśmy podliczyli podwykonawców działających na zlecenie firm zrzeszonych w naszym Związku, to prawdopodobnie znacznie przekroczylibyśmy liczbę...

Upubliczniony w ostatnich dniach projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 października 2017 przewiduje zniesienie limitów rocznych do wysokości których są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne (w rok 2017 ten limit to ponad 127.000 zł rocznie). Innymi...

Po niekorzystnym dla branży transportu drogowego stanowisku Komisji ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych, przewoźnicy liczyli na kompromisowe rozstrzygnięcie kwestii wyłączenia przewozów drogowych z delegowania przez Radę Unii Europejskiej. Satysfakcjonujące byłoby nawet częściowe zwolnienie w oparciu o kryteria czasu...

27 października uczestniczyliśmy w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poświęconemu kwestii ujednolicenia zasada wydawania druków A1 dla kierowców - cudzoziemców. Resort reprezentował Podsekretarz Stanu Marcin Zieleniecki.   Po sygnałach od firm członkowskich o rozbieżnej praktyce oddziałów ZUS oraz odmowach wydania...