Aktualności

4 czerwca br. Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie najbardziej kontrowersyjnej części Pakietu Mobilności, określającej zasady stosowania przepisów dyrektywy o pracownikach delegowanych do pracy kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Sprawozdanie zostało przyjęte większością 27 głosów przy sprzeciwie 21 posłów. Dokument...

TLP Z dużą obawą przygląda się coraz to nowym pomysłom urzędników z Brukseli. Tym razem piszemy o kolejnym z nich – o powołaniu unijnego urzędu pracy.  „By system europejskiej mobilności działał, potrzebujemy narzędzi kontroli”  tak europoseł Guillaume Balas komentował wystąpienie Komisarz UE ds. Zatrudnienia...

Od 17 maja br. uległo zmianie francuskie zarządzenie z 20 lipca 1998 r. w sprawie harmonogramu usług oraz indywidualnej książeczki kontrolnej w transporcie drogowym towarów. Zgodnie z jego brzmieniem pracodawca zatrudniający kierowców wykonujących usługi w zakresie transportu drogowego towarów lub przeprowadzek, którzy nie podlegają...

„Polski trucking rozwijał się bez przeszkód przez wiele lat. Próg wejścia był niski, a położenie geograficzne dogodne. Polscy truckersi opanowali 25% rynku europejskiego” - tak o polskim transporcie drogowym opowiadał Juliusz Skurewicz z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki podczas trzeciego polsko-luksemburskiego okrągłego stołu...

Debata w Komitecie ds. Transportu Parlamentu Europejskiego 15 maja br. bez rozstrzygnięcia kwestii socjalnych transporcie, związki zawodowe kontratakują politycznie a wpływowe europejskie organizacje przedsiębiorców (CLECAT, FIATA, EEA)  wzywają do wyłączenia transportu międzynarodowego z delegowania. Przed obradami Komitetu ds. Transportu Parlamentu Europejskiego, który miał...