Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej odmawia kierowcom cudzoziemcom, legalnie przebywającym i zatrudnionym w Polsce, wydania zaświadczenia A1 potwierdzającego, że pracodawca odprowadza za pracownika składki ubezpieczeniowe. Zdaniem Konfederacji Lewiatan może to zaważyć na kondycji naszych firm transportowych, które już obecnie borykają się z wieloma...

19 lipca br. odbyło się wysłuchanie Minister francuskiej Elisabeth Borne odpowiedzialnej za transport we francuskim Parlamencie Komisji Rozwoju. Jednym z tematów wystąpienia były priorytety francuskie związane z Pakietem Mobilności. Francja przyjmuje poniższe kwestie za kluczowe elementy swojego stanowiska: - delegowanie pracowników w transporcie - Francja...

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zgodnie z którym monitorowaniu będę podlegały również towary przewożone koleją. Nowelizacja zakłada również podniesienie sankcji za nieuzupełnienie przez przewoźnika danych w systemie z 5 000 do 10 000 zł oraz karę w...

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię na temat wpływu cyfryzacji i robotyzacji transportu na kształtowanie polityk Unii Europejskiej. Zdaniem EKESu rozwój nowoczesnych technologii niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści z punktu widzenia skuteczności i wydajności logistyki, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy ograniczenia emisji...

Wczoraj wieczorem przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości poinformowali, że partia wycofuje się z projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakładał wprowadzenie nowej opłaty paliwowej. TLP w ubiegłym tygodniu apelowało do Marszałka Sejmu o zaprzestanie prac nad projektem. Projektowana ustawa zakładała wprowadzenie opłaty drogowej od...