Aktualności

Transport i Logistyka Polska, poprzez Konfederację Lewiatan, bardzo aktywnie uczestniczy jako członek, w pracach BusinessEurope - jednej z najstarszych europejskich federacji pracodawców w Brukseli. BusinessEurope negatywnie odnosi się do kompromisu pracowników delegowanych, który został zawarty w Radzie ds. Zatrudnienia (EPSCO) - Radzie Unii. W...

"Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy wolno wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy, niż pracownikowi „budżetówki” - taka konkluzja wynika z podjętej 26 października 2017 r. uchwały Sądu Najwyższego III PZP 2/17  ​W dniu 26 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń...

Byliśmy dzisiaj na warszawskiej konferencji Transport Manager Meetings "Praktyczne aspekty zarządzania transportem, która miała miejsce w hotelu Novotel Airport. Jak zwykle na konferencjach organizowanych przez redakcję Transport Managera frekwencja dopisała. Dużo praktycznej wiedzy, ciekawe tematy i najnowsze informacje na temat wydarzeń europejskich istotnych dla...

Wieczorne obrady rady EPSCO przyniosły porozumienie w przedmiocie delegowania pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w UE. Kompromisy z zastrzeżeniami Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski i części krajów UE. Brak dostępu do treści kompromisów, wielokrotnie zmieniających się od rana, uniemożliwia na chwilę obecną...

W toku wymiany wstępnych stanowisk głos zajęli także przedstawiciele Luksemburga i Portugalii. Portugalia wprost, Luksemburg pośrednio odnieśli się do dopracowania przepisów o transporcie międzynarodowym. W dalszej części dyskusji głos zabrali ponownie przedstawiciele państw członkowskich. Prezydencja estońska zaproponowała kolejny kompromis w przedmiocie transportu międzynarodowego (brak jasnego...

TLP zaprasza na konferencję z cyklu “Bezpieczny Łańcuch Dostaw”, organizowaną przez Trans 28000 27 października 2017 (piątek), Hotel Lamberton | Business & Conferences, Poznańska 492, w Ołtarzewie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Aby zapisać się na konferencję, należy się skontaktować z koordynatorem: Grzegorz Haładus +48...