Aktualności

Prace nad wprowadzaniem w Unii Europejskiej pojazdów niskoemisyjnych są niezwykle ważne, ale muszą uwzględniać również konkurencyjność gospodarki UE oraz realne terminy wejścia w życie nowych, wyższych standardów dla pojazdów. Dlatego też 8 października br. Business Europe, organizacja zrzeszająca pracodawców z całej Europy, wystosowała apel w...

Organizacja pracodawców „Transport i Logistyka Polska” dość krytycznie ocenia raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący realizacji przez organy państwa i jednostek samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, który ukazał się na stronie internetowej NIK 21 września 2018 r. Przedstawia on w fałszywym...

Od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje nowy system oznaczania paliw na stacjach i na pojazdach. Dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju paliw alternatywnych, która weszła dziś w życie, wprowadza wymóg oznaczania jednolitymi etykietami  nowych pojazdów oraz dystrybutorów z paliwem na stacjach benzynowych. Przepisy te dotyczą...

W Kijowie od 10 do 11 października obradowała Polsko-Ukraińska Komisja Mieszana ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych. W obradach oprócz oficjalnych przedstawicieli administracji rządowych z obu państw, wzięli  udział reprezentanci przewoźników, wśród których był przedstawiciel TLP. Zgodnie z postulatami polskiego środowiska w wyniku prac Komisji...

9 października br. TLP brało udział w konferencji „Transport łączy / Woda jednoczy - Innowacyjne partnerstwo dla podniesienia jakości Życia”. Spotkanie odbyło się w terminalu kontenerowym obsługiwanym przez firmę członkowską TLP- Schavemaker Poland.  Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Minister Cora van Nieuwenhuizen wraz...

Polska oraz Węgry postanowiły zawalczyć o nieważność zmian w europejskich przepisach o delegowaniu pracowników. Przepisy te, które od 2016 roku wzbudziły wiele kontrowersji co do stylu ich wprowadzenia jak i treści, zakładają bezwzględnie obowiązywanie zasady równej płacy za równą pracę w odniesieniu do...