Aktualności

Nawiązując do pojawiających się nieoficjalnych informacji dotyczącymi płacy minimalnej w Austrii pragniemy przekazać stan wiedzy jaką posiada w dniu 27 grudnia 2016 r. Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska". Z informacji uzyskanych w roboczych kontaktach z Ambasadą Austriacką w Warszawie, Ambasadą Polską w Wiedniu...

Związek pracodawców TLP przesłał na ręce Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - stanowisko dotyczące opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu dotyczącego wykazu dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na oś do 10...

20 grudnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Andrzeja Malinowskiego. Wśród wiodących tematów były dwa ważne dla środowiska pracodawców i pracowników transportu drogowego: niedobór kierowców na rynku pracy oraz ograniczenia...

Podczas sesji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w dniach 14-15 grudnia przyjęto stanowisko w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jest to kolejny  głos w debacie o tzw. sprawiedliwej mobilności w UE. Opinia EKES (sprawozdawcy V.Drabalova oraz E.Nygren) zawiera następujące wnioski...

14 grudnia przedstawiciele Transport i Logistyka Polska uczestniczyli w spotkaniu z prof. Gertrudą Uścińską – prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Na spotkaniu Prezes Uścińska przedstawiła wizję funkcjonowania ZUS opartą na dialogu z płatnikami oraz na ciągłym podnoszeniu jakości...