Aktualności

Transport i Logistyka Polska działa nie tylko na poziomie europejskim. Podejmujemy także działania na rzecz naszych członków w kraju, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Dzięki naszej interwencji, a także zrozumieniu problemu ze strony Wojewody Zachodniopomorskiego oraz władz samorządowych, w województwie Zachodniopomorskim lista...

Ochrona pracowników to nie protekcjonizm  - tak Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) komentuje glosowanie w Komisji ds Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego z 16 października br. Glosowanie dotyczyło zmian w przepisach o delegowaniu pracowników w UE. Parlament - Komisja ds Zatrudnienia - jest za delegowaniem...

Już w poniedziałek 23 października br. przedmiotem obrad Rady UE będą także - obok delegowania - zmiany w przedmiocie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych przedmiotem wstępnego kompromisu, prócz kwestii związanych z zasiłkami, będą planowane...

16 października br. Komisja ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przyjęła wypracowane przez siebie zmiany do projektu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. To pierwszy, konkrety krok w pracach na tym projektem przepisów. Zmiany dotyczące 523 poprawek były przyjmowane w postaci „kompromisów”, które...

W dniach 19- 20 października w Gdańsku odbywa się międzynarodowa konferencja organizowana przez NSZZ Solidarność "W kierunku ochrony pracowników delegowanych". Pierwszego dnia konferencji głównym tematem była sytuacja prawna pracowników międzynarodowego transportu drogowego. W debacie "Transport międzynarodowy w praktyce " nie zabrakło zatem Krajowej Sekcji...

18 października br. braliśmy udział w seminarium „International Logistics – Challenges and Opportunities” zorganizowanym przez Holendersko-Polską Izbę Handlową. Seminarium otworzył Ron van Dartel Ambasador Holandii, który w swoim wystąpieniu odniósł się do polsko-holenderskiej współpracy gospodarczej, wymiany towarowej i holenderskich inwestycji w Polsce. Podkreślił...

Komisja Europejska zaprezentowała dziś informację o nowych środkach jakie zamierza podjąć w celu lepszej ochrony obywateli Unii przed terroryzmem. Komisja dostrzegła, że środki transportu są nie tylko obiektem ataków terrorystów, ale również stają się narzędziami w ich rękach. Do końca bieżącego roku Komisja opracuje...

Równolegle do wysłuchania w Parlamencie Europejskim TLP uczestniczyło w posiedzeniu grupy roboczej ds. transportu Business Europe – najstarszej organizacji reprezentującej przedsiębiorców przed organami Unii Europejskiej. Celem spotkania kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji branżowych oraz federacji narodowych było wypracowanie stanowiska środowisk biznesowych w kwestii Pakietu Mobilności. Pomimo...

16 października obfitował w istotne dla branży transportu wydarzenia na poziomie europejskim. Nie jest to tylko publiczne wysłuchanie w przedmiocie warunków pracy w transporcie międzynarodowym, w którym uczestniczyło TLP,  lecz także głosowanie w Komisji ds Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego w przedmiocie poprawek (523 poprawki) zgłoszonych do projektu...

"Przepisy dostosowywane do potrzeb politycznych" - bardzo ważna i cenna uwaga europoseł Elżbiety Łukacijewskiej wyraźnie wybrzmiała w toku dzisiejszej debaty transportowej w Parlamencie Europejskim. Widoczne były bowiem podziały w Europie na tę, która broni się przed mobilnością pracowników pod hasłem walki o przyzwoitość...