Aktualności

11 lipca br. przedstawiciele prezydencji estońskiej uczestniczyli w debatach o priorytetach prezydencji z członkami wielu Komitetów w Parlamencie Europejskim - między innymi w Komitecie ds. Transportu (TRAN). W toku dyskusji w Komitecie ds. Transportu europosłowie-koordynatorzy z wszystkich grup politycznych Parlamentu Europejskiego akcentowali niezwykłą wagę Pakietu Mobilności, nad którym Parlament rozpoczyna...

W toku sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w dniach 5-6 lipca został przyjęty projekt opinii (EKES) "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE)...

Brukselska konferencja Sojuszu Na Rzecz Przyszłości Transportu Drogowego z dnia 30 czerwca zaowocowała opracowaniem i wydaniem Listu Otwartego w sprawie Pakietu Mobilności. O konferencji pisaliśmy na naszej stronie: http://tlp.org.pl/mobility-package-social-partners-perspective-konferencja-sojuszu-na-rzecz-przyszlosci-transportu/ Zdaniem członków sojuszu drogowego pomimo, iż Komisja Europejska przedstawiając Pakiet Mobilności miała zamiar wyjaśnić i uprościć istniejący transport...

10 lipca br. Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu reprezentowany przez chorwackie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (Association of Croatian Road Carriers) wraz ze Słoweńską Izbą Rzemiosła i Mikro Przedsiębiorców (OZS) oraz węgierską organizacją przewoźników NIT (NIT Hungary) spotkał się z Komisarz UE ds Transportu Violetą...

Polski Sejm pracuje nad przyjęciem nowych przepisów, które podwyższą limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 100 000 zł. TLP wystąpiło z wnioskiem o umożliwienie dokonania takiego odpisu również od pojazdów ciężarowych. Przygotowany przez Rząd projekt zakłada, że firmy będą mogły dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych...

31 maja br. Komisja Europejska zaprezentowała projekt zmian najważniejszych dyrektyw i rozporządzeń regulujących transport drogowy w Europie. Zdaniem TLP wiele z tych rozwiązań wpłynie niekorzystnie na polski transport. Zablokowanie tych propozycji i wypracowanie najlepszych rozwiązań wymaga mocnego merytorycznie stanowiska, które będzie prezentował Polski...

1 lipca br. prezydencję w UE objęła Estonia, przejmując obowiązki Malty. W toku prezydencji maltańskiej podjęto próby osiągnięcia kompromisu w zakresie delegowania pracowników oraz istotnych problemów prawnych związanych ze stosowaniem płac minimalnych w transporcie. Bezskutecznie. 31 maja br. Komisja Europejska poszerzyła tematykę prawną...

30 czerwca 2017 r. TLP uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Konfederację Lewiatan z prof. Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, której jednym z zadań jest nadzorowanie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tematem spotkania były skutki Brexitu dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Prof....

30 czerwca 2017 r. w Brukseli miała miejsce konferencja „Mobility Package - social partners' perspective” poświęcona pierwszej ocenie Pakietu Mobilności przez środowisko transportu międzynarodowego. Konferencja została zorganizowana przez „Sojusz na rzecz przyszłości transportu”. Jest to pierwsza, wspólna inicjatywa partnerów Sojuszu. Przypomnijmy, że sojusz to...