Aktualności

6 kwietnia 2016 roku projektem zmiany dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 8 marca 2016 roku zajął się Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania...

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wobec propozycji rewizji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług m.in. z uwagi na: Błędne przyjęcie, iż pracownik w transporcie międzynarodowym jest...

Konferencja „Promowanie godnej pracy” zorganizowana przez holenderską prezydencję odbyła się w dniach 8-9 lutego w Amsterdamie i zgromadziła licznych gości zarówno z inspektoratów pracy oraz ministerstw pracy państw członkowskich UE, jak i innych przedstawicieli unijnych krajów nowej UE. Wśród tych ostatnich, obecnych było...

19 lutego zostało podpisane tymczasowe porozumienie pomiędzy Polską a Rosją w sprawie wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Jest ono ważne zaledwie do 15 kwietnia tego roku, gdyż do tej daty Rosjanie zobowiązali się zmienić swoje przepisy o kontroli międzynarodowego transportu drogowego, przyjęte pod koniec...

Konfederacja Lewiatan (której członkiem jest TLP) wraz siedmioma innymi organizacjami pracodawców z innych państw członkowskich UE wystąpiła do właściwych władz Unii Europejskiej w sprawie polityki zmierzającej do urzeczywistnienia zasady "równa płaca za pracę w tym samym miejscu". Zdaniem autorów wystąpienia, wdrożenie tej zasady w...