Aktualności

29 czerwca w Brukseli odbyła się nadzwyczajna sesja Komitetu Doradczego (przy KE) ds Koordynacji Systemów Zabezpieczenia społecznego poświęcona tematyce rewizji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 200,...

Przypominamy, że już tylko do 30 czerwca br. istnieje możliwość zgłaszania pracownika do pracy w Niemczech za pośrednictwem faksu. Od 1 lipca br. zgłaszanie delegowania pracownika (kierowcy) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy on-line:  https://www.meldeportal-mindestlohn.de/ Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Niemieckiego Urzędu Celnego, dla osób zgłoszonych do...

Komisja Europejska opublikowała wczoraj raport według którego, w ubiegłym roku o 10% wzrosła liczba barier handlowych, z którymi spotykają się europejscy eksporterzy. Komisja przeanalizowała relacje z ponad 50 partnerami handlowymi wskazując aż 372 bariery dla przedsiębiorców. Jak czytamy w komunikacie KE, ogłaszając sprawozdanie, które...

22 czerwca na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych dyskutowali na temat „Pakietu Mobilności”. Minister Szmit wraz ze współpracownikami przedstawili dotychczasową aktywność Ministerstwa w zakresie prac nad Pakietem. Cieszy, że polski rząd konsekwentnie popiera...

Organizacje zrzeszone w BusinessEurope, najstarszym związku reprezentującym interesy pracodawców przed instytucjami Unii Europejskiej, dyskutowały wczoraj w Brukseli na temat zaprezentowanego niedawno przez Komisję Europejską „Pakietu Mobilności”. Przedstawiciele branży z kilkunastu krajów przedstawili swoją ocenę propozycji Komisji oraz jej wpływu na funkcjonowanie transportu w...

19 czerwca br. Komisarz Violeta Bulc na posiedzeniu Komitetu ds Transportu raz jeszcze przedstawiła szczegółowe założenia Pakietu Mobilności, który został zaprezentowany przez Komisję 31 maja 2017 roku. W swym wystąpieniu Komisarz Bulc wskazała, iż obecna sytuacja rynkowa nie jest dopuszczalna. Istnieje znaczący problem nieprawidłowego...

19 czerwca br w Warszawie odbyła się debata partnerów społecznych z europosłem sprawozdawcą Guillaume Balas w sprawie rozpoczętych prac nad rewizją przepisów europejskich o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie 883/2004 wraz z rozporządzeniem wykonawczym). Temat ważny dla branży transportu nie tylko z uwagi na kwestie...