Aktualności

Europejskie konfederacje związków zawodowych zmieniają hasło polityczne. Ochrona (pracowników) to nie protekcjonizm zostaje zastąpione troską o biznes i nieprzewidywalne warunki jego prowadzenia. Taki wniosek może płynąć z listu otwartego do europejskiej konfederacji pracowników transportu (ETF) do europosłów z 9 kwietnia br. ETF w...

Francuska Minister Pracy Muriel Penicaud, na dzisiejszej konferencji prasowej, przedstawiła założenia kolejnej reformy francuskiego rynku pracy. Projekt ustawy o wolności wyboru przyszłości zawodowej przewiduje dodatkowe postanowienia dotyczące delegowania pracowników istotne także dla polskich pracodawców. W projekcie proponuje się m.in. zwiększenie sankcji finansowych oraz...

6 kwietnia br. zespół TLP spotkał się z Ministrem Infrastruktury. Celem spotkania była dyskusja odnośnie prac nad wprowadzanym przez Komisję Europejską pakietu mobilności oraz omówienia możliwości negocjacyjnych Polski. Podczas spotkania Minister Adamczyk poinformował, że systematycznie spotyka się ze swoimi odpowiednikami z innych państw, w...

Wprowadzenie - tło dla obecnej sytuacji W Polsce od kilkudziesięciu lat praca kierowców rozliczana była z uwzględnieniem faktu, iż wykonują oni swoje obowiązki w ramach podróży służbowej. W pierwszej dekadzie XXI wieku ten model pracy kierowcy zaczął być kwestionowany przez orzecznictwo sądowe, prowadząc w konsekwencji do...

19-20 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Transportu Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem obrad był Pakiet Mobilności - poszczególne inicjatywy ustawodawcze wchodzące w jego skład. Europoseł Elżbieta Łukacjiewska (EPP), członek Komitetu i jeden z współsprawozdawców, komentuje dla TLP tę istotną debatę transportową. W...

Transport i Logistyka Polska, jako jedyna spoza Niemiec organizacja w UE zaapelowała do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o moratorium w przedmiocie waloryzacji wysokości wynagrodzenia minimalnego w Republice Federalnej Niemiec. W 2019 roku w odniesieniu do pracodawców zagranicznych z sektora transportu międzynarodowego. Komisja...

Węgierska Federacja Krajowych Przewoźników Prywatnych NIT, największa organizacja przewoźników na Węgrzech, a zarazem członek Sojuszu na rzecz przyszłości transportu, którego współzałożycielem jest TLP, wystosowała oficjalny list do Komisarz UE ds. Transportu Violetty Bulc. NIT reprezentuje 4.000 przewoźników, zatrudniających ok. 20.000 pracowników w transporcie. NIT...