Aktualności

Podczas sesji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w dniach 14-15 grudnia przyjęto stanowisko w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jest to kolejny  głos w debacie o tzw. sprawiedliwej mobilności w UE. Opinia EKES (sprawozdawcy V.Drabalova oraz E.Nygren) zawiera następujące wnioski...

14 grudnia przedstawiciele Transport i Logistyka Polska uczestniczyli w spotkaniu z prof. Gertrudą Uścińską – prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Na spotkaniu Prezes Uścińska przedstawiła wizję funkcjonowania ZUS opartą na dialogu z płatnikami oraz na ciągłym podnoszeniu jakości...

W związku z wątpliwościami co do stosowania włoskich przepisów o delegowaniu pracowników do poszczególnych operacji transportowych TLP zwróciło się do Włoskiego Ambasadora o szczegółowe wyjaśnienia. Chociażby czy kierowca powinien być zgłoszony jako delegowany, gdy wykonuje przewóz dwustronny pomiędzy Polską a Włochami.  Będziemy Państwa...

W dniu 5 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Transportu Parlamentu Europejskiego. Gościem obrad była Komisarz ds. Transportu V.Bulc. W dyskusji z europosłami Komisarz Bulc niezwykle stanowczo wskazała, ze kwestia wynagrodzeń minimalnych stosowanych do pracowników wysoko mobilnych w transporcie jest znaczącym wyzwaniem...

28 listopada br. Komisja ds. Rynku Wewnętrznego oraz Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego debatowała nad propozycją rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. W toku dyskusji wskazano na potrzebę zdefiniowania i poszerzenia pojęcia wynagrodzenia, gdyż propozycja Komisji Europejskiej może skutkować zwiększeniem niepewności prawnej pracodawców i pracowników. Przypomnijmy,...

Translate »