Aktualności

„Na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji, w której delegowanie kierowców byłoby całkowicie wyłączone z zakresu zastosowania dyrektywy o delegowaniu pracowników” – mówił podczas spotkania z członkami TLP Eddy Liegeois. Szef Działu Transportu Lądowego w DG MOVE odpowiedział na szereg pytań, które od...

Szef działu transportu drogowego DG MOVE – najważniejsza dla transportu lądowego osoba w Komisji Europejskiej, Eddy Liegeois wziął udział w spotkaniu związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. Była to okazja do uzyskania wielu informacji „u źródła”, dyskusji na bieżące tematy oraz przedstawienia swojego...

Dzisiaj w oficjalnym Dniu Transportowca Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawił swoisty prezent dla międzynarodowych przewoźników drogowych przez ogłoszenie zamiaru wycofania zgodnych ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i ze zdrowym rozsądkiem wytycznych swojego poprzednika  Tomasza Połeć w sprawie zaniechania nakładania kar za dojazd...

Związek pracodawców "Transport i Logistyka Polska" skierował formalną skargę przeciwko naruszeniu przez Francję prawa unijnego, zaskarżając wydane odpowiednio przez Parlament i Premiera Republiki przepisy: ustawy nr 2015-990 o rozwoju, działalności i równych szansach gospodarczych (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité...

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiedziało pozytywnie na wystąpienie TLP z apelem o wydanie rozporządzenia ustanawiającego odznakę "Wzorowy Kierowca". Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak poinformował nas w swoim piśmie, iż resort w najbliższym czasie rozpocznie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków nadawania odznaki...

Lewiatan, podobnie jak TLP, jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu zmian w dyrektywie 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników – tak w kilku słowach można zrelacjonować konferencję, którą Konfederacja zorganizowała w Warszawie w poniedziałek. Za tą tezą opowiedziało się również wielu przedstawicieli biznesu oraz ekspertów, którzy byli...

W lipcu br. Polska będzie gospodarzem dwóch, niezwykle prestiżowych wydarzeń o zasięgu globalnym - Światowych Dni Młodzieży (25-31 lipca) oraz spotkania szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony narodowej - sygnatariuszy Paktu Północno-Atlantyckiego (8-9 lipca). Mając na uwadze fakt, iż organizacja tych...