Aktualności

Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zaapelował do Premier Beaty Szydło o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie francuskich przepisów wykonawczych do tzw. „Loi Macron”, które odnoszą się do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. TLP oczekuje: złożenia przez polski Rząd skargi do Komisji Europejskiej w sprawie...

Po ostatnich ustaleniach polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych w Gdańsku, Federacja Rosyjska opublikowała uzgodnione z Polską zmiany w swoich przepisach wykonawczych o kontroli międzynarodowych przewozów drogowych. Zaczną one obowiązywać po 17 kwietnia br. Dlatego związek Transport i Logistyka Polska na podstawie...

Jednym z dwóch partnerów merytorycznych konferencji prasowej zorganizowanej w Berlinie przez Ambasadę RP był Transport i Logistyka Polska. Dzięki TLP, branża transportowa miała więc na miejscu swoje przysłowiowe „5 minut”, aby przedstawić polsko-niemiecką współpracę gospodarczą w zakresie transportu drogowego i logistyki oraz bariery...

7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Dekret wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku. Dekret przewiduje liczne obowiązki notyfikacyjne nałożone na pracodawcę oraz odbiorcę usług we Francji, potwierdza konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej...

Zorganizowana 4. kwietnia konferencja Transport i Logistyka Polska połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym Członków Związku była okazją do podsumowania I kwartału 2016 r., przedstawienia planów na najbliższe miesiące oraz do dyskusji o wyzwaniach i zagrożeniach, jakie stoją przed branżą.   Już w pierwszym kwartale br. związek...

6 kwietnia 2016 roku projektem zmiany dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 8 marca 2016 roku zajął się Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania...

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wobec propozycji rewizji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług m.in. z uwagi na: Błędne przyjęcie, iż pracownik w transporcie międzynarodowym jest...