Aktualności

Solidarność europejska w gruzach? Jak zapobiec narodowym partykularyzmom w UE? Rozważania na temat końca europejskiej solidarności były tematem okrągłego stołu, który się odbył 2 października w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei - Sopot 2015. Gospodarzem tego wydarzenia była organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska. Podczas...

– W świetle prawa unijnego MiLoG w obecnym brzmieniu w żadnym wypadku się nie utrzyma. Konsekwencje stwierdzenia przez KE lub później TSUE naruszenia przez ustawę krajową reguł rynku wewnętrznego są bardzo daleko idące. Począwszy od nałożenia kary grzywny, do możliwości kierowania roszczeń odszkodowawczych...

31 lipca br. przedstawiciele TLP spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Podsekretarzem Stanu ds. Europejskich Panem Rafałem Trzaskowskim. W spotkaniu uczestniczył ponadto Pan prof.Jan Barcz oraz Pan Jakub Wojnarowski Zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan odpowiedzialny za...

Prof. Jan Barcz opracował na zlecenie Transport i Logistyka Polska ekspertyzę "NIEMIECKA USTAWA O PŁACY MINIMALNEJ (MILOG) A TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ". W ekspertyzie wskazano m.in., że MiLoG głęboko ingeruje w swobodę świadczenia usług i swobodę przepływu towarów, zwłaszcza jeśli chodzi o międzynarodowe...

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 23 lipca w Ambasadzie Francji w Warszawie z panem Jean-Marc Fenet Ministre Conseiller Chef du Service économique régional Europe centrale et balte, TLP wysłało list opisujący obecne i potencjalne problemy polskich przewoźników wykonujących przewozy na terytorium Francji....

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska domaga się od Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów, aby ze względu na wątpliwą legalność niemieckiej ustawy z punktu widzenia prawa europejskiego, co potwierdza wszczęcie w dniu 19 maja br. postępowania Komisji Europejskiej wobec RFN o niewywiązywanie się ze...

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska poprosił Władysława Kosiniak - Kamysza, aby w ramach roboczych rozmów resortu pracy z niemieckim odpowiednikiem, uzyskał ze strony niemieckiej urzędową wykładnię dotyczącą stosowania niemieckich przepisów MiLoG wobec stanów faktycznych w zakresie wypłacanego polskim pracownikom wynagrodzenia i innych...

Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy robocze tłumaczenie francuskich przepisów, zwanych potocznie Loi Macron. Ze względu na roboczy charakter tłumaczenia, ewentualne korzystanie z zamieszczonych tekstów dla celów innych niż informacyjno-poglądowe jest na ryzyko zainteresowanych osób i podmiotów. Zdajemy sobie sprawę, że sam teksty nie wyjaśniają licznych rodzących...