Aktualności

Konferencja „Promowanie godnej pracy” zorganizowana przez holenderską prezydencję odbyła się w dniach 8-9 lutego w Amsterdamie i zgromadziła licznych gości zarówno z inspektoratów pracy oraz ministerstw pracy państw członkowskich UE, jak i innych przedstawicieli unijnych krajów nowej UE. Wśród tych ostatnich, obecnych było...

19 lutego zostało podpisane tymczasowe porozumienie pomiędzy Polską a Rosją w sprawie wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Jest ono ważne zaledwie do 15 kwietnia tego roku, gdyż do tej daty Rosjanie zobowiązali się zmienić swoje przepisy o kontroli międzynarodowego transportu drogowego, przyjęte pod koniec...

Konfederacja Lewiatan (której członkiem jest TLP) wraz siedmioma innymi organizacjami pracodawców z innych państw członkowskich UE wystąpiła do właściwych władz Unii Europejskiej w sprawie polityki zmierzającej do urzeczywistnienia zasady "równa płaca za pracę w tym samym miejscu". Zdaniem autorów wystąpienia, wdrożenie tej zasady w...

Warunkiem formalnym rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku TLP o zbadanie konstytucyjności przepisów o ryczałtach za nocleg będących podstawą uchwały Sądu Najwyższego w czerwca 2014 r. jest uzyskanie stanowiska od Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz od ministra właściwego w sprawach pracy, który wydał akty wykonawcze...