Aktualności

Warunkiem formalnym rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku TLP o zbadanie konstytucyjności przepisów o ryczałtach za nocleg będących podstawą uchwały Sądu Najwyższego w czerwca 2014 r. jest uzyskanie stanowiska od Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz od ministra właściwego w sprawach pracy, który wydał akty wykonawcze...

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” Instytut Nauk Prawnych PAN zapraszają na konferencję Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa UE (25 stycznia 2016 r., początek o godz. 10.00 - Pałac Staszica, 00-330...

Na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka premier Beata Szydło odwołała Tomasza Połcia z funkcji Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jednocześnie z dniem 6 stycznia 2016 r. na p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego został powołany dotychczasowy rzecznik prasowy Inspekcji Alvin Gajadhur. - Powodem zmiany...

10 grudnia członkowie TLP spotkali się na świątecznej konferencji. Było merytorycznie i uroczyście. Konferencję zaszczycili liczni goście z administracji rządowej, organizacji przewoźników, związków zawodowych oraz związków pracodawców z branż pracujących na rzecz transportu. Nie zbrakło zagranicznych dyplomatów (Jean-Marc Fenet) oraz przedstawicieli świata nauki...

8 grudnia 2015 roku przedstawiciele Transport i Logistyka Polska uczestniczyli w serii spotkań bilateralnych z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej (DG Employment, DG Move, DG Grow) oraz polskimi europarlamentarzystami zaangażowanymi w prace Parlamentu Europejskiego w dziedzinie transportu. Celem spotkań było nawiązanie roboczych relacji ze...