Aktualności

15 czerwca 2016 r. podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej poświęconemu projektowanej rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom, nie doszło do wypracowania porozumienia między państwami członkowskimi Unii co do ostatecznego kształtu tej regulacji prawnej. Do wypracowanych wcześniej rozwiązań poważne zastrzeżenia zgłosiła nowa administracja...

W rocznicę złożenia skargi przez TLP do francuskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (Conseil d'Etat) dotyczącej dekretu 2016-418 umożliwiającego stosowanie przepisów o delegowaniu w transporcie otrzymaliśmy decyzję. Decyzje niestety negatywna, co nie stanowi zaskoczenia dla branży transportu, atakowanego każdego dnia negatywnymi informacjami oraz rozwiązaniami prawnymi...

Ministrowie ds. transportu przyjęli podczas posiedzenia Rady UE ds. transportu, telekomunikacji i energii wspólne stanowisko w kwestii rewizji dwóch najważniejszych dyrektyw dotyczących szkolenia kierowców (Dyrektywy 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz...

Pakiet Mobilności - propozycja nowych przepisów w transporcie międzynarodowym i delegowaniu pracowników w transporcie - była przedmiotem dzisiejszego (8.06) spotkania Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) (spotkania Ministrów transportu) w Luksemburgu. Jak czytamy w sprawozdaniu Ministerstwa Infrastruktury, Minister Adamczyk podkreślił w swoim wystąpieniu...

„Real world matters” (”Rzeczywistość ma znaczenie”), tak podsumował debatę w Parlamencie Europejskim Mathew Baldwin z Komisji Europejskiej (DG Move). Europosłowie, przedstawiciele biznesu oraz zaproszeni goście z różnych krajów Unii Europejskiej debatowali w dniu 7 czerwca o Pakiecie Mobilności (konferencja „Mobility Package; Social and Employment issues in transport”). TLP wraz z członkami Sojuszu na rzecz...

TLP potwierdziło swoją obecność na konferencji pt. „Kwestie socjalne i zatrudnienie w transporcie”, która odbędzie się już 7 czerwca 2017 r. w Parlamencie Europejskim. Głównym celem konferencji jest dostarczenie pierwszych reakcji na propozycję „Inicjatyw Pakietu Drogowego” Komisji Europejskiej oraz analiza ustawodawstwa w dziedzinie zatrudnienia...