Aktualności

Mając na uwadze: kontrowersje jakie wywołało procedowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znoszącej zasadę trzydziestokrotności, odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany...

26 lipca br. TLP uczestniczyło w spotkaniu z Ministrem Transportu Wielkiej Brytanii. Poruszone zostały liczne kwestie związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i ich wpływ na branżę transportu drogowego. Oficjalnie nastąpi to 29 marca 2019 r. „Przyszłość nie będzie taka sama jak...

25 lipca br. TLP uczestniczyło w spotkaniu z Ministrem Infrastruktury poświęconym dalszym pracom nad tzw. „pakietem mobilności”. Omówiono kwestie marginesów negocjacyjnych Polski oraz działań podejmowanych przez Ministra Infrastruktury w zakresie wypracowania rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla polskiej gospodarki, w tym branży transportu drogowego. Uczestnicy...

Powoli zaczyna się spóźniona poważna dyskusja nad ekonomicznymi skutkami ewentualnego wprowadzenia w życie rozwiązań proponowanych w Pakiecie Mobilności - inicjatywie legislacyjnej Komisji Europejskiej zmieniającej zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Tym razem warto odnotować głos niemieckiego naukowca prof. Petera Klaus - uznanego autorytetu z...

Branża transportowa budzi wielkie emocje w wielu krajach Unii Europejskiej. Wszystko w związku z procedowaną w Parlamencie Europejskim dyrektywą o pracownikach delegowanych, która może zatrzymać polski transport. Choć wydawać by się mogło, że branża transportowa jest silnym konkurentem dla zagranicznych firm, to wiele...

Od 21 lipca kierowcy zawodowi będą mogli w trasie sprawdzić stan swojego zdrowia, a to za sprawą projektu Truckers Lab realizowanego przez Fundację Truckers Life razem z partnerem strategicznym akcji – firmą Mercedes-Benz Trucks Polska oraz Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i...

Zbliżająca się przerwa wakacyjna w Parlamencie Europejskim to też okres intensywnych spotkań przed jesiennymi głosowaniami. Dlatego też przedstawiciele TLP (eksperci i praktycy z firm członkowskich) spotkali się 17 lipca z europosłem Wim van de Camp - jednym z głównych sprawozdawców Pakietu Mobilności oraz...

Minęło już ponad trzy lata od dnia złożenia pierwszej formalnej skargi TLP do Komisji Europejskiej w sprawie niemieckiej płacy minimalnej. Później były kolejne i zaowocowały wszczęciem przez Komisję postępowań przeciwko Niemcom, Francji i Austrii. Do dziś brak jest rozstrzygnięć w sprawie dwóch pierwszych...