Aktualności

Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy robocze tłumaczenie francuskich przepisów, zwanych potocznie Loi Macron. Ze względu na roboczy charakter tłumaczenia, ewentualne korzystanie z zamieszczonych tekstów dla celów innych niż informacyjno-poglądowe jest na ryzyko zainteresowanych osób i podmiotów. Zdajemy sobie sprawę, że sam teksty nie wyjaśniają licznych rodzących...

Pomimo wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską w sprawie MiLoG, niemieckie władze powoli rozkręcają spiralę kontroli wysyłając do polskich firm wezwania o nadesłanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Dzisiaj jeden z kolejnych polskich przedsiębiorców otrzymał pismo o następującej treści (tłumaczenie z niemieckiego): "Szanowni Państwo, zgodnie z...

31.05. Warszawa (PAP) - Zbigniew Rynasiewicz złożył dymisję z funkcji wiceszefa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję. Powiedziała też, że z tego co wie Rynasiewicz złożył również mandat poselski. Obowiązki Zbigniewa Rynasiewicza przejmie Paweł Olszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i...

Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" zajął krytyczne stanowisko wobec decyzji Komisji Europejskiej w sprawie MiLog. Naszym zdaniem ma ona charakter polityczny, a nie prawny. Akceptacja rozwiązań niemieckich dla kabotażu pokazuje, iż mamy do czynienia z faktycznym podziałem Unii Europejskiej. Komisja Europejska preferuje...

"Rozciągnięcie niemieckich przepisów prawa pracy na polskich przedsiębiorców transportowych jest pogwałceniem zasad Traktatu Rzymskiego, który mówi, że stosunki pracy i inne zobowiązania tego typu są oceniane według prawa obowiązującego w siedzibie pracodawcy. Są też pogwałceniem prawnej jurysdykcji państwa polskiego, bo nagle polski przedsiębiorca – którego...

pismo do Kanclerz RFN wersja polska: Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Szanowna Pani Angela Merkel Szanowna Pani Kanclerz, Do momentu wprowadzenie niemieckiej ustawy o pensji minimalnej MiLoG relacje pomiędzy naszymi Państwami rozwijały się wzorcowo. Znikły wcześniejsze historyczne uprzedzenia. Każdy z krajów zachował silną narodową tożsamość, ale coraz częściej patrzymy...