Aktualności

7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Dekret wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku. Dekret przewiduje liczne obowiązki notyfikacyjne nałożone na pracodawcę oraz odbiorcę usług we Francji, potwierdza konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej...

Zorganizowana 4. kwietnia konferencja Transport i Logistyka Polska połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym Członków Związku była okazją do podsumowania I kwartału 2016 r., przedstawienia planów na najbliższe miesiące oraz do dyskusji o wyzwaniach i zagrożeniach, jakie stoją przed branżą.   Już w pierwszym kwartale br. związek...

6 kwietnia 2016 roku projektem zmiany dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 8 marca 2016 roku zajął się Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania...

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wobec propozycji rewizji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług m.in. z uwagi na: Błędne przyjęcie, iż pracownik w transporcie międzynarodowym jest...

Konferencja „Promowanie godnej pracy” zorganizowana przez holenderską prezydencję odbyła się w dniach 8-9 lutego w Amsterdamie i zgromadziła licznych gości zarówno z inspektoratów pracy oraz ministerstw pracy państw członkowskich UE, jak i innych przedstawicieli unijnych krajów nowej UE. Wśród tych ostatnich, obecnych było...

19 lutego zostało podpisane tymczasowe porozumienie pomiędzy Polską a Rosją w sprawie wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Jest ono ważne zaledwie do 15 kwietnia tego roku, gdyż do tej daty Rosjanie zobowiązali się zmienić swoje przepisy o kontroli międzynarodowego transportu drogowego, przyjęte pod koniec...

Translate »