Aktualności

10 grudnia członkowie TLP spotkali się na świątecznej konferencji. Było merytorycznie i uroczyście. Konferencję zaszczycili liczni goście z administracji rządowej, organizacji przewoźników, związków zawodowych oraz związków pracodawców z branż pracujących na rzecz transportu. Nie zbrakło zagranicznych dyplomatów (Jean-Marc Fenet) oraz przedstawicieli świata nauki...

8 grudnia 2015 roku przedstawiciele Transport i Logistyka Polska uczestniczyli w serii spotkań bilateralnych z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej (DG Employment, DG Move, DG Grow) oraz polskimi europarlamentarzystami zaangażowanymi w prace Parlamentu Europejskiego w dziedzinie transportu. Celem spotkań było nawiązanie roboczych relacji ze...

W dniach 11-12 listopada 2015 roku w Luksemburgu odbyła się konferencja prezydencji luksemburskiej oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) o zjawisku tzw. dumpingu socjalnego w transporcie drogowym („Road transport: social dumping and cross-border infrastructure integration”). Konferencja omawiająca kluczową dla europejskiej branży transportu kwestię warunków...

Solidarność europejska w gruzach? Jak zapobiec narodowym partykularyzmom w UE? Rozważania na temat końca europejskiej solidarności były tematem okrągłego stołu, który się odbył 2 października w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei - Sopot 2015. Gospodarzem tego wydarzenia była organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska. Podczas...

– W świetle prawa unijnego MiLoG w obecnym brzmieniu w żadnym wypadku się nie utrzyma. Konsekwencje stwierdzenia przez KE lub później TSUE naruszenia przez ustawę krajową reguł rynku wewnętrznego są bardzo daleko idące. Począwszy od nałożenia kary grzywny, do możliwości kierowania roszczeń odszkodowawczych...

Translate »