Aktualności

Dysproporcje płacowe między pracownikami w Unii Europejskiej były przedmiotem debaty organizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) a krajowymi organizacjami związkowymi. Nie zabrakło głosu NSZZ "Solidarność". Przedmiotem szczególnego zainteresowania dyskutantów był raport Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) dotyczący różnic płacowych w Europie ("What...

Wielka Brytania zmienia swoje przepisy dotyczące tachografów.  W chwili obecnej brytyjscy funkcjonariusze DVSA mogą nałożyć mandat wyłącznie za przekroczenia czasu pracy odnotowane w dniu kontroli. Za przekroczenia z minionych 27 dni, może natomiast ukarać tylko sąd. Zgodnie z nowymi zasadami, zatwierdzonymi już przez parlament,...

Przemówienie "O stanie Unii" z 13 września głośno komentowane w prasie międzynarodowej zawiera nie tylko wizję rozwoju współpracy między państwami członkowskimi, lecz odnosi się do nowych projektów. Kolejnym ambitnym krokiem Komisji Europejskiej w budowaniu Europy bardziej socjalnej ma być utworzenie Europejskiego Urzędu ds....

Wygłoszone 13 września przed Parlamentem Europejskim orędzie Przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera o stanie Unii w 2017 r. było ważną deklaracją polityczną, w której określone zostały kierunki w jakich będzie zmierzać zjednoczona Europa. Niestety nie wszystkie plany i zamierzenia zaprezentowane w orędziu nastrajają optymizmem...

Konfederacja Europejskiego Biznesu (BusinessEurope), której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, w tym TLP, zaprezentowała istotny dokument programowy - wizję biznesu europejskiego co do przyszłości Europy. Dokument jest zarysem stanowiska organizacji przedsiębiorców i pracodawców z krajów członkowskich UE przed corocznym wystąpieniem Prezydenta Junckera "O stanie...

15 czerwca br. rząd w Finlandii przyjął przepisy dotyczące dokonywania zgłoszeń pracowników delegowanych. Ustawa The Posted Workers Act, 447/2016 wdraża przepisy dyrektywy ws. egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa obowiązuje od 18 czerwca 2016 r. Ustawa zawiera przepisy w sprawie...

Na zaproszenie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy Uścińskiej przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz ośrodków akademickich  dyskutowali na temat możliwości ujednolicenia i uproszczenia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym. Po sukcesach poprzednich edycji Forum Współpracy ZUS zdecydował się po raz trzeci zaprosić przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków...