Aktualności

31 maja 2016 r. TLP od rana spotykało się w Brukseli przedstawicielami największych frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego, szukając sojuszników i poparcia w parlamentarzystów podczas startujących prac nad Pakietem Mobilności- pracach . TLP podczas spotkań wypowiadała się także w imieniu członków Sojuszu na rzecz...

TLP uczestniczyło w kolejnym w tym roku posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Podczas spotkania zaprezentowano najnowsze statystyki dotyczące działalności kontrolnej Inspekcji, w tym kontroli przewoźników zagranicznych. GITD poinformowało również, że od marca 2017r. podczas kontroli drogowych inspektorzy sprawdzają, czy...

29 maja 2017 roku miało miejsce kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego. Spotkanie otworzył Minister Jerzy Szmit składając zwięzły referat z dotychczasowych prac Zespołu oraz przewidzianego porządku obrad. Następnie zostało przedstawione stanowisko grupy pracodawców dotyczące sposobu prowadzenia prac zespołu. W ich ocenie...

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego  (LSD-BG) została znowelizowana w częściach odnoszących się do pracowników delegowanych w transporcie międzynarodowym. Ze względu na specyfikę branży wprowadzono następujące zmiany: - zbiorcze zgłoszenie wszystkich kierowców i pojazdów wykonujących przewozy na...

24 maja br. przedstawiciele TLP odbyli spotkanie z przedstawicielami Gabinetu Komisarz UE ds. Transportu Violety Bulc. Spotkanie służyło podsumowaniu najbliższych prac Komisji Europejskiej, w szczególności w zakresie Pakietu Mobilności (uprzednio także zwanego Inicjatywami Drogowymi). Wbrew pojawiającym się publicznie sugestiom, Komisja Europejska nie przewiduje opóźnienia w ogłoszeniu propozycji Pakietu Drogowego (zaplanowanego na 31 maja br.) ani jego podział na część socjalna...

Kolejne informacje płynące z Niemiec potwierdziły wczorajsze wiadomości Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE na temat wejścia w życie 25 maja zakazu odbierania odpoczynku  tygodniowego w kabinie pojazdu.  Przepisy zostały w dniu dzisiejszym opublikowane tym samym wchodzą w życie od jutra. Przyjęte przepisy dostępne są...

22 maja br przedstawiciele TLP spotkali się w Ambasadzie Francji z attache odpowiedzialnym za kwestie transportu międzynarodowego celem aktualizacji informacji dotyczących opłaty za korzystanie z systemu SIPSI, omówienia bieżących problemów transportu jak i potencjalnych nowych przepisów prawnych, które mogą dotyczyć transportu wraz ze...

Serdecznie witamy nowych członków Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu: prestiżowe Krajowe Zrzeszenie Litewskich Przewoźników Drogowych LINAVA oraz Stowarzyszenie Zrzeszeń Pracodawców Firm Transportowych Republiki Macedonii MAKAM-TRANS  - największą organizację pracodawców w transporcie w Macedonii. Obie organizacje będą od dziś ściśle współpracować z dotychczasowymi członkami sojuszu: Unią...