Aktualności

11 lipca br. podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej (MEN) a organizacjami tworzącymi Forum Transportu Drogowego (FTD). TLP, jako sygnatariusz porozumienia, będzie jeszcze mocniej wspierać współpracę na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z transportem drogowym. „40 procent absolwentów zasadniczych szkół zawodowych...

3 lipca br. w Centrum Dialogu Społecznego odbyła się międzynarodowa konferencja  „Delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 50 lat rozporządzenia 1612/68”. Jednym z istotnych elementów dyskusji, było podsumowanie toczących się prac nad unijnymi przepisami o koordynacji...

371 głosami za - raport o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym, kluczowy dla branży, wraca do Komisji TRAN w Parlamencie Europejskim. Taki los podzieliły także pozostałe raporty dotyczące części socjalnej Pakietu Mobilności. Głosowania nad częścią socjalną Pakietu Mobilności, które odbyły się podczas sesji plenarnej...

Aktywne działania na rzecz transportu podejmują też sami posłowie Europejskiego Parlamentu. Z biura poseł Danuty Jazłowieckiej otrzymaliśmy ulotkę wydaną przez grupę pro rynkowo myślących parlamentarzystów, którą Ci posłowie zarzucili Parlament, Biura poselskie i wszystkich kluczowe (wpływowe) postacie ze świata brukselskiej polityki. Ulotkę wydane...

Wśród licznych apeli do Parlamentu Europejskiego o wyłączenie kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe z delegowania nie zabrakło wystąpienia organizacji z Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu. Zdaniem sygnatariuszy delegowanie pracowników nie jest odpowiednim modelem pracy dla kierowców międzynarodowych ze względu na wysoki poziom mobilny charakter ich...

Przed jutrzejszym głosowaniem w sprawie Pakietu Mobilności przesłaliśmy do wszystkich posłów Europarlamentu film zawierający kilka prostych pytań od przedsiębiorców. Nikt nie zna na nie odpowiedzi! A podobnych pytań mamy ich dziesiątki. Te pytania pokazują skutki przyjęcia Pakietu Mobilności w wersji Sojuszu Paryskiego i Związków Zawodowych. https://www.youtube.com/watch?v=RJUlY7_I63A&feature=youtu.be Maciej...

W walce o kształt transportu i pośrednio o kształt całej europejskiej gospodarki wspierają nas pracodawcy z innych polskich gałęzi gospodarki narodowej. Przed jutrzejszym głosowaniem nad kształtem Pakietu Mobilności wspólnie wystosowaliśmy apel do europejskich posłów. W apelu polscy pracodawcy zwrócili się m.in. o wyłączenie stosowania przepisów o...

W całej Europie trwa mobilizacja branży transportowej i logistycznej w sprawie Pakietu Mobilności. Do Parlamentu Europejskiego nadsyłane są stanowiska, apele, deklaracje od stowarzyszeń, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego z większości państw członkowskich Unii. Praktycznie wszystko zostało już w tej sprawie napisane. Dlatego postanowiliśmy -...

28 czerwca na stronie Niemieckiego Stowarzyszenia Spedycji i Logistyki ukazał się komunikat o wspólnym stanowisku niemieckich pracodawców, przemysłu, handlu i organizacji logistycznych o stosowaniu dyrektywy 96/71 / WE o pracownikach delegowanych do pracowników w sektorze transportu. Niemieckie organizacje: Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Związków Pracodawców (BDA) ...

Europejskie prace nad Pakietem Mobilności oraz nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, mogą na trwałe zniszczyć jednolity europejski rynek usług i wymiany towarowej - dwa podstawowe filary Unii Europejskiej. Zagrożone jest funkcjonowanie transportu międzynarodowego, a także międzynarodowy łańcuch dostaw. Transport i Logistyka Polska wzywa...