Aktualności

Po dyskusjach medialnych na temat założeń pracowniczych planów kapitałowych Ministerstwo Finansów przedstawiło dzisiaj projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) do konsultacji społecznych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych do funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnieciu...

„Liczymy, że Komisja potwierdzi delegowanie w transporcie, Polska zmieni niezgodne z prawem unijnym przepisy, a kierowca międzynarodowy w końcu zarobi godnie.” - tak w komunikacie prasowym NSZZ Solidarność komentuje list otwarty wystosowany do Komisarz ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda...

Niemiecka kancelaria BALDUIN & PFNÜR doniosła o precedensowym postanowieniu niemieckiego sądu finansowego dla Berlina – Brandenburgii z dnia 07.02.2018 (sygn. akt 1 V 1175/17). Sąd wstrzymał tymczasowo kontrolę prowadzoną odnośnie polskiej firmy transportowej w zakresie przestrzegania płacy minimalnej. W uzasadnieniu swojego orzeczenia, które wyznacza...

12 lutego br. Minister Pracy Muriel Penicaud ogłosiła nowy plan walki z pracą nielegalną oraz oszustwami w delegowaniu pracowników. Ma to być priorytetowe rządu francuskiego. Plan zakłada szesnaście dodatkowych rozwiązań, które mają znacząco wzmocnić obecnie obowiązujące ustawodawstwo socjalne. Francja przewiduje dodatkowe rozwiązania prawne...

Francja: Nie będzie opłaty 40 EUR od rejestracji pracowników w SIPSI - potwierdzenie wcześniejszych wiadomości. Nowe francuskie przepisy,a konkretnie dekret nr 2018-82 z 9 lutego 2018 roku (opublikowany 11 lutego), potwierdzają, że znosi się przepisy, które nakładały na pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do Francji,...

8 lutego 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-181/17) wydał wyrok dotyczący dostępu do zawodu przewoźnika, w którym skomentował ustawodawstwo hiszpańskie przewidujące dodatkowe wymogi w dostępie do zawodu, odbiegające od podstawowych wymogów europejskich. Tym hiszpańskim wymogiem jest konieczność dysponowania co najmniej trzema pojazdami...

Dziś w Paryżu we francuskim Parlamencie w Komisji ds. Europejskich odbyła się prezentacja założeń długo oczekiwanego raportu posła Damien Pichereau o Pakiecie Mobilności. Raport ma stanowić podstawę stanowiska francuskiego w przedmiocie delegowania pracowników, kabotażu, tygodniowych odpoczynków poza kabiną pojazdu oraz objęcia przewozów pojazdami...