Aktualności

W Kijowie od 10 do 11 października obradowała Polsko-Ukraińska Komisja Mieszana ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych. W obradach oprócz oficjalnych przedstawicieli administracji rządowych z obu państw, wzięli  udział reprezentanci przewoźników, wśród których był przedstawiciel TLP. Zgodnie z postulatami polskiego środowiska w wyniku prac Komisji...

9 października br. TLP brało udział w konferencji „Transport łączy / Woda jednoczy - Innowacyjne partnerstwo dla podniesienia jakości Życia”. Spotkanie odbyło się w terminalu kontenerowym obsługiwanym przez firmę członkowską TLP- Schavemaker Poland.  Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Minister Cora van Nieuwenhuizen wraz...

Polska oraz Węgry postanowiły zawalczyć o nieważność zmian w europejskich przepisach o delegowaniu pracowników. Przepisy te, które od 2016 roku wzbudziły wiele kontrowersji co do stylu ich wprowadzenia jak i treści, zakładają bezwzględnie obowiązywanie zasady równej płacy za równą pracę w odniesieniu do...

Przedstawiamy kolejną produkcje filmową zrealizowaną przy udziale polskich firm transportowych należących do związku pracodawców "Transport i Logistyka Polska". Możemy być dumni z polskich przewoźników. Odnieśli oni bezapelacyjny sukces. Są numerem jeden w Europie. Żadna inna polska branża nie może się pochwalić podobnym osiągnięciem. Ale...

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędzia Yves Bot przyznał rację Komisji Europejskiej w toczącym się postępowaniu o naruszenie przez Rzeczpospolitą Polskę prawa unijnego gwarantującego swobodny ruch pojazdów ciężkich. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o ograniczenia w ruchu pojazdów o naciskach osi równoważnych naciskowi...

Dużym zaskoczeniem dla polskich związkowców zawodowych reprezentujących kierowców może okazać się ostatnie stanowisko Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) przekazane 19 września przez panią Cristinę Tilling Sekretarza Politycznego tej organizacji członkom Parlamentu Europejskiego. W stanowisko zaproponowano szereg rozwiązań w Pakiecie Mobilności, a w szczególności...

Translate »