Aktualności

31.05. Warszawa (PAP) - Zbigniew Rynasiewicz złożył dymisję z funkcji wiceszefa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję. Powiedziała też, że z tego co wie Rynasiewicz złożył również mandat poselski. Obowiązki Zbigniewa Rynasiewicza przejmie Paweł Olszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i...

Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" zajął krytyczne stanowisko wobec decyzji Komisji Europejskiej w sprawie MiLog. Naszym zdaniem ma ona charakter polityczny, a nie prawny. Akceptacja rozwiązań niemieckich dla kabotażu pokazuje, iż mamy do czynienia z faktycznym podziałem Unii Europejskiej. Komisja Europejska preferuje...

"Rozciągnięcie niemieckich przepisów prawa pracy na polskich przedsiębiorców transportowych jest pogwałceniem zasad Traktatu Rzymskiego, który mówi, że stosunki pracy i inne zobowiązania tego typu są oceniane według prawa obowiązującego w siedzibie pracodawcy. Są też pogwałceniem prawnej jurysdykcji państwa polskiego, bo nagle polski przedsiębiorca – którego...

pismo do Kanclerz RFN wersja polska: Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Szanowna Pani Angela Merkel Szanowna Pani Kanclerz, Do momentu wprowadzenie niemieckiej ustawy o pensji minimalnej MiLoG relacje pomiędzy naszymi Państwami rozwijały się wzorcowo. Znikły wcześniejsze historyczne uprzedzenia. Każdy z krajów zachował silną narodową tożsamość, ale coraz częściej patrzymy...

Translate »