Aktualności

19 grudnia na zaproszenie Ministra Mariusza Haładyja – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju uczestniczyliśmy w posiedzeniu Zespołu ds. doskonalenia regulacji gospodarczych. Tematem spotkania była kwestia barier w zatrudnianiu cudzoziemców. Rozpoczynając spotkanie Minister Haładyj podkreślał, że elastyczność zatrudniania jest jednym z kluczowych elementów konkurencji...

Zależy mi na tym, aby polskie przedsiębiorstwa transportowe, a wraz z nimi ich pracownicy i cała gospodarka, faktycznie czerpały korzyści z możliwości, jakie oferuje jednolity rynek unijny - mówi Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie, który udzielił redakcji Transport Manager. - Problem kondycji transportu nie...

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia spotkaliśmy się w gronie członków i przyjaciół TLP, aby podsumować kolejny rok działalności organizacji. Pomimo gorącego okresu końcówki roku wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli Sejmu, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także...

Na zaproszenie UHCP – Stowarzyszenia Chorwackich Przewoźników Drogowych gościliśmy w Varazdinskich Toplicach na Zgromadzeniu Ogólnym tej organizacji. UHCP obchodziło również trzecią rocznicę swojej działalności. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była konkurencyjność przewoźników z Europy Wschodniej i Południowej w kontekście rozwiązań zaproponowanych w  „Pakiecie Mobilności”. Poza...

30 listopada br. sejmowa Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzyła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, której głównym celem jest przekazanie całości kompetencji w zakresie elektronicznego systemu poboru opłat do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zgodnie z projektem od 3 listopada 2018 roku, po wygaśnięciu obecnego kontraktu GITD...

29 listopada w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej, będącej formą dialogu Inspekcji ze środowiskiem przewoźników drogowych. W spotkaniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Walczak – zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który odpowiada za system...

Wbrew powszechnym przekonaniom nie tylko rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych i Pakiet mobilności stanowić mogą poważne utrudnienie dla wykonywania pracy przewozowej na europejskich drogach. Nie mniej istotne i groźne są proponowane przez Komisje Europejska  przepisy z zakresu koordynacji ubezpieczeń społecznych. Regulują one m.in....