Aktualności

Niezależnie od prac Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego, NSZZ Solidarność wystosowała 6 lutego br. list otwarty do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury p. Marka Chodkiewicza, który reprezentuje stronę rządową w rozmowach z partnerami społecznymi. List otwarty jest kolejnym podsumowaniem postulatów płacowych związków zawodowych dla...

W ostatnich miesiącach toczyła się dyskusja o skutkach wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie A-Rosa Flussschiff GmbH dla branży transportu międzynarodowego. Trybunał orzekł, że zaświadczenie A1 wydane przez instytucję wyznaczoną przez właściwy organ państwa członkowskiego jest wiążące zarówno dla instytucji zabezpieczenia społecznego...

1 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się kolejne spotkanie z prof. Gertrudą Uścińską – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego mieliśmy okazję porozmawiać o palącym dla branży problemie niewydawania zaświadczeń A1 dla kierowców – obywateli państw trzecich. Profesor Uścińska podsumowała najważniejsze projekty...

1 lutego uczestniczyliśmy w posiedzeniu Podzespołu Problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego, które zostało poświęcone m.in. kwestiom funkcjonowania systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. W imieniu Ministerstwa Finansów kwestie związane z SENT referował Edward Komorowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. System...

W Polsce brakuje na rynku pracy około 100 tysięcy kierowców. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Do tej pory w przestrzeni publicznej wskazywano głównie te przyczyny takiej sytuacji, które leżą po stronie pracodawców. I pewnie jest w tym sporo racji, bo firma firmie...

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnął dzisiaj kwestię wcześniejszych emerytury dla kierowców, którzy wykonywali również czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora.  Sędziowie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przychylili się do korzystnego dla kierowców stanowiska Prokuratury Krajowej. Sprawa została zainicjowana przez...

Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze odpowiadając na pytanie o obowiązek posiadania przez kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Czech umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski, na podstawie stanowiska czeskiego Ministerstwa pracy i spraw socjalnych oraz obowiązujących przepisów, wyjaśnia: Istnieje wymóg...

Już w najbliższy wtorek 30 stycznia br. Transport i Logistyka Polska organizuje w Parlamencie Europejskim śniadanie parlamentarne dla europosłów, stałych przedstawicielstw państw członkowskich w Brukseli oraz organizacji biznesowych w sprawie delegowania oraz praktycznych implikacji Pakietu Mobilności dla transportu. Nie zabraknie także przedstawicieli obecnej...