Aktualności

7 listopada br. związek pracodawców Transport i Logistyka Polska uczestniczył w konferencji w Kopenhadze, w duńskim Parlamencie "Staying competitive in social and mobile Europe" ("Pozostanie konkurencyjnym w socjalnej i mobilnego Europie"). Konferencja była organizowana przez Ambasadę Polską i duńską organizację transportu ITD wraz...

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zakończył badanie reprezentatywności za rok 2017. Pracodawcy będący członkami TLP zatrudniają wspólnie ponad 38 tysięcy pracowników w oparciu o umowę o pracę! Gdybyśmy podliczyli podwykonawców działających na zlecenie firm zrzeszonych w naszym Związku, to prawdopodobnie znacznie przekroczylibyśmy liczbę...

Upubliczniony w ostatnich dniach projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 października 2017 przewiduje zniesienie limitów rocznych do wysokości których są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne (w rok 2017 ten limit to ponad 127.000 zł rocznie). Innymi...

Po niekorzystnym dla branży transportu drogowego stanowisku Komisji ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych, przewoźnicy liczyli na kompromisowe rozstrzygnięcie kwestii wyłączenia przewozów drogowych z delegowania przez Radę Unii Europejskiej. Satysfakcjonujące byłoby nawet częściowe zwolnienie w oparciu o kryteria czasu...

27 października uczestniczyliśmy w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poświęconemu kwestii ujednolicenia zasada wydawania druków A1 dla kierowców - cudzoziemców. Resort reprezentował Podsekretarz Stanu Marcin Zieleniecki.   Po sygnałach od firm członkowskich o rozbieżnej praktyce oddziałów ZUS oraz odmowach wydania...

Transport i Logistyka Polska, poprzez Konfederację Lewiatan, bardzo aktywnie uczestniczy jako członek, w pracach BusinessEurope - jednej z najstarszych europejskich federacji pracodawców w Brukseli. BusinessEurope negatywnie odnosi się do kompromisu pracowników delegowanych, który został zawarty w Radzie ds. Zatrudnienia (EPSCO) - Radzie Unii. W...

"Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy wolno wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy, niż pracownikowi „budżetówki” - taka konkluzja wynika z podjętej 26 października 2017 r. uchwały Sądu Najwyższego III PZP 2/17  ​W dniu 26 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń...

Byliśmy dzisiaj na warszawskiej konferencji Transport Manager Meetings "Praktyczne aspekty zarządzania transportem, która miała miejsce w hotelu Novotel Airport. Jak zwykle na konferencjach organizowanych przez redakcję Transport Managera frekwencja dopisała. Dużo praktycznej wiedzy, ciekawe tematy i najnowsze informacje na temat wydarzeń europejskich istotnych dla...