Aktualności

Pozornie niezauważona rezolucja w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej została przyjęta w Parlamencie Europejskim. Jej projekt przewidywał wiele pozytywnych dla transportu kwestii, co wyraziło TLP w stanowisku z 17 maja br., lecz tematyka Pakietu Drogowego (Inicjatyw Drogowych) Komisji Europejskiej wzbudza żywe emocje...

17 maja br został wskazany nowy skład rządu francuskiego z premierem Edouard Philippe na czele. Sektor transportu międzynarodowego jest szczególnie zainteresowany sylwetkami Elisabeth Borne (opdpowiedzialna za transport), która zastąpi Alain Vidalies oraz Muriel Penicaud (odpowiedzialna za resport pracy), która zastąpi Myriam El Khomri. Elisabeth...

18 maja br. Parlament Europejski głosować będzie nad przyjęciem projektu "Rezolucji PE w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP))". Dokument ten ma charakter poprzedzający w stosunku do zapowiadanego przez Komisję Europejską pakietu zmian w obowiązujących przepisach transportowych, zwanego Inicjatywami Drogowymi. Przedstawić je...

19 maja 2017 roku mija druga rocznica od wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w przedmiocie stosowania przez RFN płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym. W toku dwóch lat od wszczęcia ww. postępowania transport międzynarodowy nie tylko nie otrzymał odpowiedzi na zasadnicze dla transportu międzynarodowego pytania dotyczące...

Już wkrótce Komisja Europejska formalnie zainicjuje prace nad zmianą kluczowych rozporządzeń i dyrektyw dotyczących europejskiego prawa transportowego. Projekty te wpłyną nie tylko na kształt europejskiego rynku przewozowego, ale również codzienne funkcjonowanie polskich przedsiębiorców transportowych. Dlatego TLP apeluje do polskich europosłów o mobilizację i współdziałanie...

Tylko wspólne działanie "nowych" państw członkowskich może skutecznie przeciwstawić się ukrytej pod hasłami socjalnymi walce o europejski rynek usług, w tym rynek transportu drogowego. Inicjatywa V4 to krok w dobrym kierunku. Premierzy państw V4 przyjęli  11 maja 2017 roku wspólne oświadczenie w sprawie zmiany...

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów TLP przedstawiło oficjalne stanowisko w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Prace nad nowelizacją ustawy, w zakresie wprowadzenia obowiązku instalowania w pojeździe specjalnych lokalizatorów, rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku....