Aktualności

- Twórzmy infrastrukturę drogową dla zawodowych kierowców, to pomoc w ich codziennej pracy, a nie kara za wykonywanie najbardziej europejskiego, mobilnego zawodu - mówi Maciej Wroński, Prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. TLP zwróciło się z oficjalnym pismem do europosłów pracujących nad Pakietem...

Europejskie konfederacje związków zawodowych zmieniają hasło polityczne. Ochrona (pracowników) to nie protekcjonizm zostaje zastąpione troską o biznes i nieprzewidywalne warunki jego prowadzenia. Taki wniosek może płynąć z listu otwartego do europejskiej konfederacji pracowników transportu (ETF) do europosłów z 9 kwietnia br. ETF w...

Francuska Minister Pracy Muriel Penicaud, na dzisiejszej konferencji prasowej, przedstawiła założenia kolejnej reformy francuskiego rynku pracy. Projekt ustawy o wolności wyboru przyszłości zawodowej przewiduje dodatkowe postanowienia dotyczące delegowania pracowników istotne także dla polskich pracodawców. W projekcie proponuje się m.in. zwiększenie sankcji finansowych oraz...

6 kwietnia br. zespół TLP spotkał się z Ministrem Infrastruktury. Celem spotkania była dyskusja odnośnie prac nad wprowadzanym przez Komisję Europejską pakietu mobilności oraz omówienia możliwości negocjacyjnych Polski. Podczas spotkania Minister Adamczyk poinformował, że systematycznie spotyka się ze swoimi odpowiednikami z innych państw, w...

Wprowadzenie - tło dla obecnej sytuacji W Polsce od kilkudziesięciu lat praca kierowców rozliczana była z uwzględnieniem faktu, iż wykonują oni swoje obowiązki w ramach podróży służbowej. W pierwszej dekadzie XXI wieku ten model pracy kierowcy zaczął być kwestionowany przez orzecznictwo sądowe, prowadząc w konsekwencji do...