Aktualności

28 listopada br. przedstawiciele TLP uczestniczyli w obradach senackiej Komisji Ustawodawczej, której jednym z punktów obrad była analiza rozwiązań legislacyjnych w przedmiocie wdrożenia wyroku TK z 24 listopada 2016 roku ( K 11/15). Tytułem przypomnienia wyrok dotyczył niekonstytucyjności części przepisów o podróży służbowej...

Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju uczestniczyliśmy w konferencji „Kształcenie kierowców dla branży transportowej”, która zgromadziła licznych przedstawicieli branży oraz reprezentantów administracji, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Deficyt kierowców jest obecnie jedną z najpoważniejszych barier rozwojowych branży transportowej. Jednym z pomysłów na...

„By zalegalizować dumping socjalny trzeba zbudować 35.000 miejsc parkingowych w samych Niemczech. To tak, jakby przyjąć, że jest więcej kryminalistów, to trzeba budować więcej więzień a nie zwalczać przestępczość” tak skomentował Roberto Parillo z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Transporcie (ETF) (wypowiedź za...

24 listopada 2017 r. w Engen w Niemczech odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Polskiej Unii Transportu z Holgerem Lemmer nadkomisarzem Policji w Niemczech oraz dr Ulrichem Lohmann członkiem Zarządu firmy Allsafe. Tematem spotkania były uzgodnienia...

23 listopada br. w Brukseli w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja, organizowana przez europosłów W. van de Campa, E. Łukacijewską oraz A. Deli "Praktyczne aspekty Pakietu Mobilności dla spółek transportowych". Data konferencji zazębiała się z wysłuchaniami publicznymi w Parlamencie - Komisji ds. Transportu...

20-21 listopada 2017 roku, w Krakowie, odbył się V Europejski Kongres Mobilności Pracy, będący forum wymiany wiedzy na temat zasad delegowania pracowników dla wszystkich zainteresowanych środowisk. Na Kongresie obecni byli zarówno pracodawcy, jak i politycy, urzędnicy administracji publicznej, naukowcy, prawnicy i przedstawiciele związków...

Socjalna terapia szokowa dla gospodarki europejskiej oraz pracodawców staje się faktem. W piątek (17.11.2017) Europejski Filar Praw Socjalnych stał się wspólną deklaracją wszystkich instytucji europejskich i państw członkowskich, a nie tylko Komisji Europejskiej. Czy  jednak ten wieki, medialnie ogłoszony sukces nie stanie się wielkim...

20-24 listopada Europejska konfederacja związków zawodowych w transporcie (ETF) organizuje mobilizację związkową.  W tym roku będzie ona poświęcona Pakietowi Mobilności oraz zwalczaniu tzw dumpingu socjalnego.  W ramach tygodnia mobilizacji związkowej, ETF oraz krajowe organizacje związkowe koncentrują się na spotkaniach z europosłami, spotkaniach informacyjnych...

23 listopada br. europosłowie Elżbieta Łukacijewska, Andor Deli oraz Wim Van de Camp organizują niezwykle ważną dla branży transportu konferencję w Parlamencie Europejskim o praktycznych aspektach Pakietu Mobilności z perspektywy spółek transportowych. Poniżej przedstawiamy program wydarzenia przedstawiony przez organizatorów. "PRACTICAL ASPECTS OF THE PROPOSED MOBILITY...