Aktualności

TLP wraz z partnerami Sojuszu - Unią Międzynarodowych Przewoźników (Bułgaria), Rumuńskim Stowarzyszeniem na rzecz Międzynarodowego Transportu Drogowego ARTRI oraz Stowarzyszeniem Chorwackich Przewoźników Drogowych - zwróciła się z listem otwartym do Komisarz ds Transportu Violety Bulc w którym podnosi konieczność pilnego spotkania w przedmiocie założeń tzw. Inicjatyw Drogowych KE, delegowania...

Szanowni Państwo, Jest nam niezwykle miło przekazać, iż skarga TLP przeciwko Austrii dotycząca stosowania płac minimalnych w transporcie została uwzględniona. Komisja Europejska przekazała dzisiaj TLP oficjalne pismo, które załączamy, wskazując, iż rozpoczyna procedurę naruszeniową. To kolejne działanie TLP, które daje szansę na wyeliminowanie działań protekcjonistycznych...

Francja zacieśnia przepisy dotyczące delegowania pracowników. Do opłat za korzystanie z systemu SIPSI dochodzą uściślenia w przepisach kodeksu pracy i kodeksie transportowym. Zwracamy Państwa uwagę na dekret 2017-825 z 5 maja 2017 (opublikowany w dzienniku ustaw z 7 maja br.) dotyczący wzmocnienia przepisów o zwalczaniu świadczenia nielegalnych...

Wydaje się, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zakończyło ostatecznie dyskusję w środowisku pracodawców transportu drogowego co do kwestii objęcia diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych kierowców międzynarodowych składką na ubezpieczenie społeczne i emerytalne. Dyskusja rozgorzała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24...

Gościem programu Anny Wojdy #RZECZoPRAWIE był Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „Transport i logistyka Polska”. Rozmowa dotyczyła nowego modelu wynagradzania, postulatów związków zawodowych kierowców, możliwości pracodawców, kosztów pracy, braku kierowców i innych trudnych dla transportu drogowego kwestii. Aby obejrzeć audycję kliknij TUTAJ    ...

Poniżej przedstawiamy treść zaproszenia prezkazanego przez europoseł Elżbietę Łukacijewską: "Szanowni Państwo, Nowe propozycje Komisji Europejskiej z pewnością zmienią oblicze Sektora transportowego. Organizatorzy - europosłowie Elżbieta Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka oraz Markus Piper serdecznie zapraszają na konferencję w Parlamencie Europejskim pt "Legislacja Drogowa - Kwestie Społeczne oraz...

5 maja br. w Francja opublikowała w dzienniku ustaw dekret 2017-751 z 3 maja br. który wprowadza opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu rejestrowania pracowników delegowanych SIPSI. Dekret ma zastosowanie także do transportu międzynarodowego w tym do zaświadczeń wydawanych przez pracodawców. Opłaty mają wejść...

8 maja br. członkowie Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu, który w dniu 28 kwietnia br. zawarła TLP wraz z Unią Międzynarodowych Przewoźników (Bułgaria), Rumuńskim Stowarzyszeniem na rzecz Międzynarodowego Transportu Drogowego ARTRI oraz Stowarzyszeniem Chorwackich Przewoźników Drogowych (Litewskie Stowarzyszenie Krajowych Przewoźników Drogowych „Linava” dołącza...

8 maja br. 2017 odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego przy RDS dotyczące m.in. tematyki modelu wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym. Spotkanie rozpoczął Minister Szmit od prezentacji porządku obrad oraz zwięzłego podsumowania dotychczasowych prac. Skład Zespołu został poszerzony o przedstawicieli Komisji Wspólnej...