Aktualności

19-20 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Transportu Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem obrad był Pakiet Mobilności - poszczególne inicjatywy ustawodawcze wchodzące w jego skład. Europoseł Elżbieta Łukacjiewska (EPP), członek Komitetu i jeden z współsprawozdawców, komentuje dla TLP tę istotną debatę transportową. W...

Transport i Logistyka Polska, jako jedyna spoza Niemiec organizacja w UE zaapelowała do niemieckiej Komisji ds. Wynagrodzenia Minimalnego o moratorium w przedmiocie waloryzacji wysokości wynagrodzenia minimalnego w Republice Federalnej Niemiec. W 2019 roku w odniesieniu do pracodawców zagranicznych z sektora transportu międzynarodowego. Komisja...

Węgierska Federacja Krajowych Przewoźników Prywatnych NIT, największa organizacja przewoźników na Węgrzech, a zarazem członek Sojuszu na rzecz przyszłości transportu, którego współzałożycielem jest TLP, wystosowała oficjalny list do Komisarz UE ds. Transportu Violetty Bulc. NIT reprezentuje 4.000 przewoźników, zatrudniających ok. 20.000 pracowników w transporcie. NIT...

Przekazujemy w Państwa ręce kolejną z cyklu produkcji zrealizowanych przez TLP we współpracy z firmami członkowskimi „Dbamy o naszych pracowników". Branża transportowa jest obecnie wizytówką polskiej gospodarki. Ekologiczne, nowoczesne pojazdy, świetnie wyszkoleni kierowcy, nowoczesne centra logistyczne, wysokie standardy usług i pracy to tylko niektóre...

13 marca br. Komisarz ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen, w zwięzłym wystąpieniu przedstawiła zarys wprowadzania do systemów prawnych państw członkowskich idei socjalnych wynikających z Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Priorytetowym działaniem jest powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Inicjatywa powołania nowej agencji unijnej, jaką ma być...

8 marca br. w Warszawie odbyło się kolejne już z cyklu szkoleń zorganizowanych dla firm członkowskich TLP. Tym razem prowadzący seminarium Holger Lemmer (Nadkomisarz Policji w Niemczech, Polizei, Nordrhein-Westfalen, Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste) przybliżył praktyczne aspekty wdrożenia przez Niemcy i inne kraje...

„Pochodzę z kraju, który ma za sobą okres wielu lat silnego interwencjonizmu państwa. Wszyscy wiedza, jak to się skończyło. Boje się, że aktualnie jesteśmy na bardzo zbliżonej drodze. Sektor już jest skrajnie przeregulowany, a kolejne pomysły mogą wyłącznie skutkować przejściem części biznesu do...

Węgierska prezydencja Grupy Wyszehradzkiej (V4) wraz z węgierskim Ministerstwem Rozwoju Narodowego zorganizowała w 6 marca br. Szczyt międzyrządowy poświęcony przyszłej konkurencyjności sektora transportu drogowego („Future competetivness of the road transport sector”). Spotkanie ministrów transportu 15 państw członkowskich z Grupy V4 jak i państw...