Aktualności

13 czerwca br. przedstawiciel TLP brał czynny udział w posiedzeniu grupy roboczej ds. transportu Business Europe. Dyskusja skupiła się na pakietach mobilności przygotowanych przez Komisję Europejską, a w szczególności nad dzisiejszym głosowaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie pracowników delegowanych oraz czasu pracy kierowców. W trakcie...

14 czerwca br. w Parlamencie Europejskim będzie miało miejsce głosowanie nad sprawozdaniem Komisji Transportu i Turystyki, w którym zaproponowano wyłączenie międzynarodowych przewozów drogowych z delegowania. Ponieważ propozycja komisji wywołała wściekły kontratak związków zawodowych kierowców występujących z apelem o jego odrzucenie, nie mogliśmy pozostać bezczynni....

„Należy rzucać pomosty ponad granicami, bo tego oczekuje rynek” – głos Finlandii mocno wybrzmiał podczas dzisiejszych obrad Rady UE. Finlandia obejmie prezydencję UE w II połowie 2019 roku. Padło wiele konstruktywnych uwag o potrzebie inwestycji w infrastrukturę, racjonalnego podejścia do delegowania, elastyczności w...

4 czerwca br. Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie najbardziej kontrowersyjnej części Pakietu Mobilności, określającej zasady stosowania przepisów dyrektywy o pracownikach delegowanych do pracy kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Sprawozdanie zostało przyjęte większością 27 głosów przy sprzeciwie 21 posłów. Dokument...

TLP Z dużą obawą przygląda się coraz to nowym pomysłom urzędników z Brukseli. Tym razem piszemy o kolejnym z nich – o powołaniu unijnego urzędu pracy.  „By system europejskiej mobilności działał, potrzebujemy narzędzi kontroli”  tak europoseł Guillaume Balas komentował wystąpienie Komisarz UE ds. Zatrudnienia...