Aktualności

25 kwietnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało założenia do nowego pakietu reform. Proponowane zmiany w sferze dodatkowej ochrony pracowników będą mieć doniosłe znaczenie praktyczne dla pracodawców. Pakiet reform pod nazwą  „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” dotyczy zmian w przepisach karnych ukierunkowanych na zwiększenie kar za niektóre przestępstwa...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie, które ma ułatwić pracodawcom zatrudnienie cudzoziemców - poinformował resort w ocenie skutków do projektu. Dzisiaj ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę...

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zajęła także stanowisko wobec zaproponowanych w Pakiecie Mobilności zmian przepisów rozporządzeń WE/561/2006 i EU/165/2014. Niestety także w tym przypadku postulaty Komisji, w przypadku ich przyjęcia, utrudnią pracę przewozową na unijnym rynku. I tak Komisja m.in. proponuje: Objęcie...

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zaopiniowała kolejne przepisy Pakietu Mobilności. Tym razem propozycje Komisji dotyczą zmian w rozporządzeniach WE/1071/2009 i WE/1072/2009 określających odpowiednio dostęp do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku przewozów rzeczy. Niestety nie są one korzystne dla europejskiego wspólnego...

Kwiecień i maj to bardzo intensywny okres prac w Paramencie Europejskim. Dzisiaj miały miejsce głosowania w Komitecie ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego dotyczące wyniku uzgodnień między Parlamentem, Komisją Europejską a Radą UE w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Do...

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i pracy, uczestniczył 17 kwietnia br. w obradach Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Jednym z tematów obrad były zmiany zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy do obowiązujących w Polsce przepisów. Minister potwierdził, iż będą zmiany w prawie pracy, choć wprowadzane...