Aktualności

925 milionów złotych - tyle wynosi kwota długów polskich firm transportowych. To dane związku "Transport i Logistyka Polska" dotyczące ponad 23 tysięcy przewoźników, na podstawie raportu Krajowego Rejestru Długów - piszę serwis infornacyjny interia. Sytuacji w branży nie ułatwiają także przyjmowane krajowe przepisy. System monitorowania...

Mając na uwadze: kontrowersje jakie wywołało procedowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znoszącej zasadę trzydziestokrotności, odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany...

26 lipca br. TLP uczestniczyło w spotkaniu z Ministrem Transportu Wielkiej Brytanii. Poruszone zostały liczne kwestie związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i ich wpływ na branżę transportu drogowego. Oficjalnie nastąpi to 29 marca 2019 r. „Przyszłość nie będzie taka sama jak...

25 lipca br. TLP uczestniczyło w spotkaniu z Ministrem Infrastruktury poświęconym dalszym pracom nad tzw. „pakietem mobilności”. Omówiono kwestie marginesów negocjacyjnych Polski oraz działań podejmowanych przez Ministra Infrastruktury w zakresie wypracowania rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla polskiej gospodarki, w tym branży transportu drogowego. Uczestnicy...

Powoli zaczyna się spóźniona poważna dyskusja nad ekonomicznymi skutkami ewentualnego wprowadzenia w życie rozwiązań proponowanych w Pakiecie Mobilności - inicjatywie legislacyjnej Komisji Europejskiej zmieniającej zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Tym razem warto odnotować głos niemieckiego naukowca prof. Petera Klaus - uznanego autorytetu z...

Translate »