Author: superadmin

Jest to pierwsza dostępna w Polsce kompleksowa analiza skali, przyczyn i skutków sygnalizowanego przez branżę transportu drogowego od wielu lat problemu niedoboru kierowców zawodowych na rynku. Został przygotowany przez PwC na zlecenie i przy współpracy ze...

Obowiązujące w Polsce ograniczenia nacisków na oś pojazdów powodują, że swobodny przepływ towarów może odbywać się jedynie po niespełna 1,6% sieci drogowej. Taki stan rzeczy jest nie tylko niezgodny z prawem Unii Europejskiej, ale również powoduje...

TruckAttack to strona internetowa stworzona z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa zawodowym kierowcom. Można na niej zgłaszać napaść na kierowcę, kradzież i zniszczenie towaru lub pojazdu, czy wtargnięcie do pojazdu.Ty zgłaszasz zdarzenie na www.truckattack.eu – my dbamy...

Możliwy wpływ rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników na codzienne funkcjonowanie branży transportowej w Unii Europejskiej. Procedowany w Brukseli projekt rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników przewiduje stosowanie tych samych zasad wynagradzania i pracy pracowników na terenie danego...

Translate »