Author: Beata Gorczyca

27 października uczestniczyliśmy w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poświęconemu kwestii ujednolicenia zasada wydawania druków A1 dla kierowców - cudzoziemców. Resort reprezentował Podsekretarz Stanu Marcin Zieleniecki.   Po sygnałach od firm członkowskich o...

W toku wymiany wstępnych stanowisk głos zajęli także przedstawiciele Luksemburga i Portugalii. Portugalia wprost, Luksemburg pośrednio odnieśli się do dopracowania przepisów o transporcie międzynarodowym. W dalszej części dyskusji głos zabrali ponownie przedstawiciele państw członkowskich. Prezydencja estońska zaproponowała kolejny...

Równolegle do wysłuchania w Parlamencie Europejskim TLP uczestniczyło w posiedzeniu grupy roboczej ds. transportu Business Europe – najstarszej organizacji reprezentującej przedsiębiorców przed organami Unii Europejskiej. Celem spotkania kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji branżowych oraz federacji narodowych było wypracowanie stanowiska...