Author: Beata Gorczyca

Poseł francuski Damien Pichereau, który wypracowuje stanowisko Francji odnośnie Pakietu Mobilności kontynuuje prace. Już dziś złoży na ręce francuskiej Minister Transportu propozycje konkretnych zmian w prawie, które zwiększałyby  obowiązki przewoźników pojazdów do 3,5 DMC i tworzyły...

Webinarium TLP: KREPTD i utrata dobrej reputacji – obowiązujące przepisy, rozwiązania praktyczne, Emilia Waleriańczyk-Kuźma, Zastępca Dyrektora Biura ds. Transportu Międzynarodowego w GITD.   https://youtu.be/abvKXI-WaDE...

17 kwietnia br. zespół TLP gościł w Poznaniu. W przyjaznej atmosferze podczas spotkań z firmami członkowskimi TLP z tamtego regionu rozmawialiśmy o najważniejszych zagadnieniach dla branży. Beata Gorczyca...

Transport jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, generując ponad 6% PKB oraz zatrudniając pośrednio i bezpośrednio ok. 1 mln osób. Odgrywa też istotną rolę w rozwoju każdego kraju, dlatego często nazywany jest krwioobiegiem gospodarki. Z roku...