Author: Maciej Wroński

Europosłanka - sprawozdawczyni raportu o delegowaniu pracowników w transporcie Merja Kyllönen z Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordyckiej Zielonej Lewicy (GUE/NGL) prowadziła 11 i 12 kwietnia w Parlamencie Europejskim debatę o Pakiecie Mobilności. Kameralna konferencja...

13 marca br. Komisarz ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen, w zwięzłym wystąpieniu przedstawiła zarys wprowadzania do systemów prawnych państw członkowskich idei socjalnych wynikających z Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Priorytetowym działaniem jest powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Inicjatywa...

„Możemy powiedzieć, że zgadzamy się jeżeli chodzi o umowy zbiorowe, kwestie wynagrodzenia.”-  tak zaczęła debatę w Komitecie ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego europoseł Agnes Jongerius, odnosząc się do postępów prac trójstronnych (KE, PE, Rada UE) nad rewizją...

Po dyskusjach medialnych na temat założeń pracowniczych planów kapitałowych Ministerstwo Finansów przedstawiło dzisiaj projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) do konsultacji społecznych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych do funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z...