Aktualności

Po dyskusjach medialnych na temat założeń pracowniczych planów kapitałowych Ministerstwo Finansów przedstawiło dzisiaj projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) do konsultacji społecznych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych do funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z...