Aktualności

14 czerwca br. w Parlamencie Europejskim będzie miało miejsce głosowanie nad sprawozdaniem Komisji Transportu i Turystyki, w którym zaproponowano wyłączenie międzynarodowych przewozów drogowych z delegowania. Ponieważ propozycja komisji wywołała wściekły kontratak związków zawodowych kierowców występujących z apelem...

4 czerwca br. Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie najbardziej kontrowersyjnej części Pakietu Mobilności, określającej zasady stosowania przepisów dyrektywy o pracownikach delegowanych do pracy kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Sprawozdanie zostało przyjęte większością...