Aktualności

Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy robocze tłumaczenie francuskich przepisów, zwanych potocznie Loi Macron. Ze względu na roboczy charakter tłumaczenia, ewentualne korzystanie z zamieszczonych tekstów dla celów innych niż informacyjno-poglądowe jest na ryzyko zainteresowanych osób i podmiotów. Zdajemy sobie sprawę,...