Aktualności

19 lipca odbyło się drugie posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego, w którym poza przedstawicielami kierownictwa Inspekcji uczestniczył również Jerzy Szmit – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jarosław Waszkiewicz, dyrektor...

Translate »