Home-News

19 lipca odbyło się drugie posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego, w którym poza przedstawicielami kierownictwa Inspekcji uczestniczył również Jerzy Szmit – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jarosław Waszkiewicz, dyrektor...

Przepisy dotyczące delegowania pracowników nie powinny mieć w ogóle zastosowania do pracowników wysoko mobilnych w transporcie międzynarodowym - podkreślał Gilles Savary francuski polityk, były  wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego podczas spotkania pod patronatem Francusko-Polskiej Izby...

Translate »