Home-News

W siedzibie Parlamentu Europejskiego, w Brukseli, odbyło się dziś głosowanie Komisji Transportu i Turystyki PE dot. Pakietu Mobilności 1. W czasie głosowania, przed budynkiem Parlamentu, Stowarzyszenie Bułgarskich Przewoźników Drogowych zorganizowało protest, w którym udział wzięło TLP...

INFORMACJA PRASOWA O STANOWISKU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW "TRANPOSPORT I LOGISTYKA POLSKA " WOBEC SPRAWOZDANIA POSŁA ISMAIL ERTUGI (nr A8-0204&2018) dotyczącego projektów (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD). Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” ocenia negatywnie propozycje posła sprawozdawcy Ismaila...

Translate »