Home-News

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zajęła także stanowisko wobec zaproponowanych w Pakiecie Mobilności zmian przepisów rozporządzeń WE/561/2006 i EU/165/2014. Niestety także w tym przypadku postulaty Komisji, w przypadku ich przyjęcia, utrudnią pracę przewozową na...

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zaopiniowała kolejne przepisy Pakietu Mobilności. Tym razem propozycje Komisji dotyczą zmian w rozporządzeniach WE/1071/2009 i WE/1072/2009 określających odpowiednio dostęp do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku przewozów rzeczy. Niestety...

Kwiecień i maj to bardzo intensywny okres prac w Paramencie Europejskim. Dzisiaj miały miejsce głosowania w Komitecie ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego dotyczące wyniku uzgodnień między Parlamentem, Komisją Europejską a Radą UE w sprawie rewizji dyrektywy o...

Poseł francuski Damien Pichereau, który wypracowuje stanowisko Francji odnośnie Pakietu Mobilności kontynuuje prace. Już dziś złoży na ręce francuskiej Minister Transportu propozycje konkretnych zmian w prawie, które zwiększałyby  obowiązki przewoźników pojazdów do 3,5 DMC i tworzyły...

Webinarium TLP: KREPTD i utrata dobrej reputacji – obowiązujące przepisy, rozwiązania praktyczne, Emilia Waleriańczyk-Kuźma, Zastępca Dyrektora Biura ds. Transportu Międzynarodowego w GITD.   https://youtu.be/abvKXI-WaDE...

17 kwietnia br. zespół TLP gościł w Poznaniu. W przyjaznej atmosferze podczas spotkań z firmami członkowskimi TLP z tamtego regionu rozmawialiśmy o najważniejszych zagadnieniach dla branży. Beata Gorczyca...