Projekty

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, wraz Konfederacją Lewiatan oraz Instytutem Analiz Rynku Pracy, rozpoczął realizację projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego...

Obowiązujące w Polsce ograniczenia nacisków na oś pojazdów powodują, że swobodny przepływ towarów może odbywać się jedynie po niespełna 1,6% sieci drogowej. Taki stan rzeczy jest nie tylko niezgodny z prawem Unii Europejskiej, ale również powoduje...

TruckAttack to strona internetowa stworzona z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa zawodowym kierowcom. Można na niej zgłaszać napaść na kierowcę, kradzież i zniszczenie towaru lub pojazdu, czy wtargnięcie do pojazdu.Ty zgłaszasz zdarzenie na www.truckattack.eu – my dbamy...

Translate »