Raporty

Brażna transportu drogowego jest istotną częścią krajowej gospodarki, tak pod względem generowanego produktu krajowego brutto, jak i zatrudnienia. Jest również podatna na wiele czynników zewnętrznych, które bezpośrednio wpływają na jej kondycję. Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”...

Transport jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, generując ponad 6% PKB oraz zatrudniając pośrednio i bezpośrednio ok. 1 mln osób. Odgrywa też istotną rolę w rozwoju każdego kraju, dlatego często nazywany jest krwioobiegiem gospodarki. Z roku...

Jest to pierwsza dostępna w Polsce kompleksowa analiza skali, przyczyn i skutków sygnalizowanego przez branżę transportu drogowego od wielu lat problemu niedoboru kierowców zawodowych na rynku. Został przygotowany przez PwC na zlecenie i przy współpracy ze...

Możliwy wpływ rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników na codzienne funkcjonowanie branży transportowej w Unii Europejskiej. Procedowany w Brukseli projekt rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników przewiduje stosowanie tych samych zasad wynagradzania i pracy pracowników na terenie danego...

Translate »