Raporty

Jest to pierwsza dostępna w Polsce kompleksowa analiza skali, przyczyn i skutków sygnalizowanego przez branżę transportu drogowego od wielu lat problemu niedoboru kierowców zawodowych na rynku. Został przygotowany przez PwC na zlecenie i przy współpracy ze...

Możliwy wpływ rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników na codzienne funkcjonowanie branży transportowej w Unii Europejskiej. Procedowany w Brukseli projekt rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników przewiduje stosowanie tych samych zasad wynagradzania i pracy pracowników na terenie danego...