Władze

ZARZĄD TLP

Maciej Wroński - Prezes TLP

Maciej Wroński

Prezes TLP

RADA TLP

Paweł Trębicki

Przewodniczący Rady TLP
Paweł Trębicki - Przewodniczący Rady TLP

Gerard Reijers

Członek Rady TLP
Gerard Reijers -Członek Rady TLP

Rafał Choma

Członek Rady TLP
Rafał Choma -Członek Rady TLP

Ireneusz Frankowski

Członek Rady TLP
Ireneusz Frankowski - Członek Rady TLP

Paweł Moder

Członek Rady TLP
Paweł Moder - Członek Rady TLP

Rafał Kwiecień

Członek Rady TLP
Rafał Kwiecień - Członek Rady TLP

Piotr Rutkowski

Członek Rady TLP
Piotr Rutkowski - Członek Rady TLP