Władze

ZARZĄD TLP

Maciej Wroński

Prezes TLP

RADA TLP

Paweł Trębicki

Przewodniczący Rady TLP

Gerard Reijers

Członek Rady TLP

Rafał Choma

Członek Rady TLP

Eliza Misiejuk

Członek Rady TLP

Ireneusz Frankowski

Członek Rady TLP