Hompage News

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) w Niemczech, zmiana niemieckiej ustawy m.in. o zwolnieniu z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych na gaz ziemny została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw. WAŻNE: Od 1 października 2021 r. pojazdy ciężarowe dodatkowo, niefabrycznie...

W dniach 15–16 czerwca 2021 r. odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja prestiżowego spotkania logistyków – LOGDAYS 2021. Cel organizatorów, redakcji dwumiesięcznika „Logistyka a Jakość” – zazielenić logistykę! Tej edycji przegapić nie można, a prelekcjom należy się przysłuchać wyjątkowo uważnie. –  Jubileuszowa edycja LOGDAYS ma...

Polska Izba Biznesowa we Włoszech i Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wraz z partnerami wydarzenia zapraszają na konferencję SEKTOR TRANSPORTOWY PL NA TERENIE IT FR – TO TRZEBA WIEDZIEĆ. Agenda   10.00  Ewa Trzcińska, prezes CAPI Powitanie i zaproszenie do wysłuchania ekspertów, moderowanie eventu   10.05  Maciej Wroński,...

Transport i Logistyka Polska od dawna w kolejnych wystąpieniach do władz domaga się wprowadzenia możliwości kontroli trzeźwości kierowców przez pracodawców bez konieczności wzywania Policji. Tym razem wszystko wskazuje, że po latach nasze postulaty zostaną spełnione. Na rządowej stronie Centrum Legislacji pojawił się długo...

Z inicjatywy Pana Andrzeja Duda Prezydenta RP do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W projekcie proponuje się wprowadzenie nakazu przyjmowania płatności gotówką (znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP) przez podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym na...

Otrzymaliśmy zapytanie od jednej z naszych firm członkowskich, w sprawie uznawania przez brytyjskie władze licencji wspólnotowej, której termin oznaczony na wypisie z licencji upłynął. A konkretnie, czy Brytyjczycy uznają fakt, iż ważność licencji wspólnotowych została przedłużona na mocy unijnego rozporządzenia 2021/267 ustanawiającego szczególne...

Niemiecki Bundestag przyjął w czwartek 20 maja 2021 r. projekt ustawy rządu federalnego "o zmianie przepisów dotyczących opłat drogowych w związku z wprowadzeniem europejskiego elektronicznego systemu poboru myta". Projekt ten zakłada nowe formy kontroli kabotażu, zmniejszanie stawek myta, możliwość zwrotu nadpłaconego myta oraz...

Wczoraj wieczorem Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych sposobów legalnej migracji zarobkowej. Europosłowie sprawozdawcy zwrócili uwagę, że: "Unijna i krajowa polityka dotycząca legalnej migracji powinna skupić się na reagowaniu na niedobory na rynku pracy i umiejętności". Parlament chce uproszczenia i przyspieszenia procedur...

W dalszym ciągu dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje o niezwykle trudnej sytuacji kierowców przewożących towary przez terytorium Francji do Wielkiej Brytanii. Uzbrojone grupy nielegalnych emigrantów atakują kierowców nie tylko na strzeżonych parkingach, ale również na głównych drogach dojazdowych do portów w Calais...

AGENDA   PANEL 1: Podsumowanie sytuacji na rynku transportowym – kto wygrał na kryzysie?   Prowadzący: Radosław Pelc Santander Bank Polska     Wyniki sektora i przedsiębiorstw transportowych Jakie są prognozy dotyczące przyszłej sytuacji na rynku transportowym? Czy konkurencja na rynku się zaostrza? Czy widoczne są ruchy konsolidacyjne? Rentowność – czy firmy odczuwają mniejszą/większą presję na marże? Gdzie szukać wartości dodanej,...

Każdego dnia jako związek pracodawców, reprezentujemy interesy nie tylko firm transportowych, ale przede wszystkim setek tysięcy osób zatrudnionych w branży. Szczególne miejsce zajmują w tych działaniach kierowcy zawodowi na których opiera się działanie całego sektora. I tak jak Wy, codziennie przemierzacie tysiące kilometrów,...

Dzisiaj wszyscy kierowcy zawodowi obchodzą swoje święto! Z tej okazji TLP pragnie podziękować wszystkim kierowcom za każdy kilometr codziennej pracy. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, nieustającej determinacji do pracy w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie, a także bezpiecznych powrotów do domu. Dziękujemy, że jesteście!   [video poster="https://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/dzien-kier.jpg"...

Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Głosowało 98 senatorów. Za odrzuceniem 50, przeciw 48. Przypomnijmy, że wspomniana ustawa miała "ratować" Krajową Administrację Skarbową przed katastrofą związaną z brakiem możliwości zapewnienia startu...

Jest reakcja Ministerstwa Finansów na uwagi przewoźników dotyczące kosztów, które będą musieli ponosić w związku z nowym systemem poboru opłat drogowych – chodzi m.in. o koszty zakupu urządzeń do naliczania opłat. Resort proponuje ulgę podatkową. To rozwiązanie nie satysfakcjonuje jednak tych, którzy z...

Zapraszamy na webinar Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska pt.:  Zezwolenia zagraniczne stosowane w przewozach poza UE (EKMT, zezwolenia dwustronne). Spotkanie odbędzie się 12 maja br. o godz. 11:00.   PRELEGENCI: Artur Kalisiak - Transport i Logistyka Polska Andrzej Kondracki - Komisja Społeczna ds. zezwoleń Janusz Sokalski -...

Translate »