Hompage News

18 oraz 20 listopada br., w formie videokonferencji, obradowała polsko-ukraińska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Było to już drugie w tym roku podejście do osiągnięcia porozumienia w sprawie określenia kontyngentu zezwoleń na rok 2021. Tym razem rozmowy okazały się skuteczne. Kontyngent zezwoleń...

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska wystąpił do Pana Jarosława Gowina - Wicepremiera i jednocześnie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami odnoszącymi się do drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w związku z drugą falą pandemii koronawirusa. O tym jak ważne...

Na terytorium Włoch wprowadzona została godzina policyjna od 22:00 do 5:00. We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Obowiązuje też szereg obostrzeń,...

Obywatele polscy, przebywający w ciągu 14 poprzednich dni w krajach, które nie zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem (m.in. Polska, Austria, Republika Czeska, Węgry) mogą wjechać na terytorium Słowacji. Warunkiem jest posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego...

5 listopada br. miało miejsce posiedzenie grupy roboczej ds. transportu BusinessEurope (paneuropejskiej federacji zrzeszającej organizacje pracodawców), którego aktywnym członkiem jest TLP razem z Konfederacją Lewiatan. Uczestnicy spotkania dyskutowali o przygotowywanej przez Komisję Europejską Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności oraz o działaniach mających...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wprowadził kolejne ograniczenia w działaniu sali obsługi klienta. Otwarta ona będzie w zakresie przyjmowania do pojemników wszelkich wniosków takich jak licencje, świadectwa kierowcy, zezwolenia itp. jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 12:30. Składanie wniosków polegać będzie wyłącznie na...

W Niemczech od soboty, 17.10.2020 r. godz. 0:00 władze niemieckie planują objąć kwarantanną osoby wjeżdżające z Polski z województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, jako obszarów uznanych za obszary podwyższonego ryzyka. W Niemczech to władze krajów związkowych ustalają szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny. Prawie...

Niepewność gospodarcza wynikająca z dalszego przebiegu pandemii trwa już od wielu miesięcy. Dodatkowo przewoźnicy muszą dostosowywać się do zmieniających się przepisów prawa. Jednak jak wskazują eksperci, nawet w tym trudnym czasie można realizować strategie, które dają szansę na stabilizację oraz rozwój. Sytuacja transportu jest...

"Proces negocjowania, tłumaczenia, apelowania o zdrowy rozsądek do unijnych polityków i urzędników już się skończył. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaskarżyć przepisy, które wchodzą w skład tzw. Pakietu Mobilności do sądu" – mówi Prezes TLP Maciej Wroński w komentarzu dla Money.pl. Działania...

W mediach zostały dziś opublikowane liczne artykuły poświęcone skardze TLP do Trybunału Sprawiedliwości UE. Od początku procedowania Pakietu Mobilności wiedzieliśmy, że walka o uczciwe warunki dla transportu będzie przypominała maraton z przeszkodami. Jego ostatnim etapem będzie prawdopodobnie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE. Przez te...

26 października br. Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, w której wniósł o stwierdzenie nieważności wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I następujących aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym L...

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza oraz Santander Bank Polska mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w webinarze „Transport drogowy w obliczu zagrożeń i nowych szans biznesowych”. Podczas gdy polska i europejska gospodarka walczy ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, sektor...

Translate »