Hompage News

Drastyczny wzrost kosztów gazu ziemnego unieruchomił jednopaliwowe pojazdy napędzane LNG. Przy obecnej, trzykrotnie wyższej niż jeszcze kilka miesięcy temu cenie LNG, wykonywanie przewozów pojazdami napędzanymi tym gazem jest ekonomicznie nieuzasadnione. To bardzo poważny cios w firmy, które postawiły na transport niskoemisyjny. Dziś ponoszą...

Po zamknięciu przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej rosną kolejki tirów na dwóch pozostałych przejściach, z których korzystają ciężarówki – w Kukurykach i Bobrownikach niedaleko Białegostoku. W tym ostatnim miejscu na odprawę trzeba czekać nawet ponad dwie doby. Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i...

TLP wzięło udział w konsultacjach publicznych przeprowadzanych przez Komisję Europejską ws. Planu Awaryjnego UE dla Transportu. Ma on przygotować UE na wypadek przyszłych kryzysów (takich jak ewentualne kolejne pandemie) i zakłócenia ciągłości działalności w sektorze transportu. W związku z tym Plan ma stworzyć...

4 listopada br. upłynął termin przekazywania uwag w sprawie przygotowanego przez Komisję Europejską projektu zmiany rozporządzenia 403/2016 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. KE zaproponowała m.in. dodanie wielu nowych naruszeń, głównie...

19 października br. odbyło się posiedzenie grupy transportowej BusinessEurope (federacja zrzeszająca organizacje pracodawców z większości państw Europy). Uczestnicy spotkania rozmawiali na tematy dot. rewizji Rozporządzenia Ten-T, rewizji Dyrektywy dot. Inteligentnych Systemów Transportowych oraz o wyzwaniach związanych z Pakietem Fit-for-55 dla sektora transportu.  Z...

Oczekiwana przez firmy transportowe liberalizacja kabotażu w Wielkiej Brytanii stała się faktem. W związku z niezwykle trudną sytuacją związaną z brakiem kierowców zawodowych na rynku brytyjskim rząd Wielkiej Brytanii wprowadził tymczasowe poluzowanie przepisów dotyczących przewozów kabotażowych na terenie UK. Od 28 października 2021 r. do 30 kwietnia...

Europosłowie w przyjętej rezolucji Komisji ds. Petycji uważają, że skuteczniejsza walka z przestępczością i zwiększenie finansowania przyczyniłyby się znacząco do zwiększenia bezpieczeństwa na parkingach dla pojazdów ciężarowych w UE i pomogłyby rozwiązać problem braku kierowców. Jest to odpowiedź Parlamentu na petycję dot. bezpieczeństwa...

28 października br. o godzinie 10:00 rozpocznie się kolejny webinar Trans.INFO. Tym razem zaproszeni eksperci po raz kolejny podejmą temat e-TOLL. Przeanalizują pierwsze tygodnie funkcjonowania nowego systemu oraz omówią problemy jakie powstały. Zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas eksperckiej debaty: Dostawca telematyki jako ZSL w...

W ramach przypomnienia głównych zmian związanych z wykonywaniem przewozów do/z Wielkiej Brytanii przekazujemy w załączeniu dokument przygotowany przez rząd brytyjski zawierający kluczowe informacje o przepisach, które już obowiązują oraz tych, które zostaną wprowadzone w życie już w najbliższym czasie. Dokument przygotowano w języku polskim...

20 października br. sejmowa Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W przedłożonym projekcie Rząd w ramach walki o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zaproponował dosyć drastyczne zaostrzenie sankcji za wykroczenia przeciwko w bezpieczeństwu...

Po interwencji Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że „kontrole prawidłowości uiszczania opłat w początkowym okresie działania systemu e-TOLL, które od 1 października będą przeprowadzane przez Inspektorów GITD oraz Służbę Celno-Skarbową, będą odbywać...

Komisja Europejska (KE) ogłosiła 14 lipca br. główną część długo oczekiwanego tzw. „Pakietu Fit for 55”, który jest listą dziewięciu inicjatyw legislacyjnych, mających na celu budowę tzw. Nowego Zielonego Ładu w Europie. Jego założeniem jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę,...

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska podpisał się pod wspólnym apelem organizacji transportowych o zawieszenie nowego systemu e-toll do czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Dzisiaj system ten nie gwarantuje sprawnego i prawidłowego poboru opłat. Na rynku brakuje urządzeń służących do naliczania...

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Santander Bank Polska mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w webinarze. „Narzędzia do zabezpieczania ryzyka kursowego – doświadczenia Santander Bank Polska we współpracy z branżą transportową", który odbędzie się 21 września 2021r. godz. 11:00. Podczas webinaru dyskusja będzie...

Translate »