4 marca 2017 r. od północy do trzeciej nad ranem, w Polskim Radiu w programie pierwszym w audycji „Jedynka w drodze”, z Tadeuszem Kucharskim Szefem Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” dyskutował Maciej Wroński Prezes TLP.

jedynka w drodze 1

Dyskusja dotyczyła zatrudniania kierowców, płacy minimalnej w Europie, nieuczciwej konkurencji i innych problemów branży transportu drogowego. Ponieważ „Jedynka w drodze” przeznaczona jest głównie dla kierowców, rozsianych po całej Europie, nie mogło w niej zabraknąć telefonów od radiosłuchaczy, w których omawiane tematy budziły znaczne emocje.

W wielu sprawach się zgadzaliśmy, a w wielu innych nie. Niemniej był to tak potrzebny dialog. Miejmy nadzieję, że takie rozmowy pozwolą bardziej rozumieć wzajemne stanowiska pracodawców i pracowników, co być może w przyszłości pozwoli wypracować wspólne rozwiązania dla dobra nas wszystkich, tych którzy żyjemy z przewozów drogowych.

Linki do zapisu audycji:

Część pierwsza audycji

Część druga audycji

Część trzecia audycji