Jak już informowaliśmy kilka dni temu, od 24 grudnia br. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zmienia przepisy transportowe, m.in. ograniczając możliwość wykonywania przez unijnych przedsiębiorców przewozów między UK a krajami trzecimi. Zgodnie z nowymi brytyjskimi przepisami, ww. przewozy będzie można realizować jedynie na podstawie zezwoleń EKMT,

Dlatego też Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zwrócił się do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka z wnioskiem o pilne podjęcie przez resort działań mających na celu utrzymanie ciągłości polskiej pracy przewozowej na rynku brytyjskim. TLP proponuje zainicjowanie przez stronę polską emisji dodatkowych zezwoleń EKMT, które mogłyby być wykorzystywane w przewozach KR3-UK i UK-KR3.

Alternatywnym działaniem mógłby być powrót do umowy o międzynarodowych przewozach drogowych zawartej pomiędzy Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Polską. W szczególności w zakresie tych postanowień umowy, które nie są uregulowane w zawartym między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem traktacie o handlu i współpracy (TCA). M.in. dotyczyłoby to wykonywania przewozów do i z krajów trzecich, które mogłyby być wykonywane na zasadach wzajemności przez przewoźników z obu państw wyłącznie na podstawie posiadanej licencji.

Głęboko wierzymy, że polskie władze zrobią wszystko co w ich mocy, aby zminimalizować negatywne skutki nagłej i niepublikowanej w szerszym zakresie zmiany krajowych przepisów brytyjskich. Od wielu już bowiem lat polskie firmy transportowe są liderem na rynku brytyjskim wśród zagranicznych przewoźników.

Pismo TLP do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka dostępne jest tutaj