Nawiązując do pojawiających się nieoficjalnych informacji dotyczącymi płacy minimalnej w Austrii pragniemy przekazać stan wiedzy jaką posiada w dniu 27 grudnia 2016 r. Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

Z informacji uzyskanych w roboczych kontaktach z Ambasadą Austriacką w Warszawie, Ambasadą Polską w Wiedniu oraz polskim Wydziałem Handlu i Promocji w Wiedniu wynika, iż od 1 stycznia 2017 roku zostaną wprowadzone nowe przepisy zwalczające dumping socjalny w Austrii, a w konsekwencji gwarantujące pracownikom delegowanym minimalny standard praw w zakresie wynagrodzenia oraz warunków pracy.

Wskazane przepisy mają mieć zastosowanie do pracowników transportu międzynarodowego (zapewne z wyłączeniem tranzytu) czekamy jednak na potwierdzenie tej okoliczności jak i informacji szczegółowych, dotyczących zwłaszcza zakresu zastosowania austriackiego układu zbiorowego pracy dla pracowników transportu i logistyki.

Link do austriackiego układu zbiorowego pracy

Zmiana przepisów prawa pracy w Austrii związana z wprowadzeniem ustawy o zwalczaniu płacowego i socjalnego dumpingu (Lohn- und Sozialdumping – Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). jest  skoordynowana ze zmianami w ustawie dotyczącej umów o pracę (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz or “AVRAG”) oraz leasingu personelu (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz or “AÜG“)

Link do austriackich przepisów

Informacja ogólna o delegowaniu pracowników do Austrii z WHiP w Wiedniu z 12 grudnia 2016 w języku polskim:

Link do informacji WHiP

Informacja z Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych o zakresie reform austriackiego prawa pracy (EN):

Kolejne informacje będziemy zamieszczać na bieżącą na naszej stronie.

Opracowanie: Joanna Jasiewicz