Bez kategorii

13 listopada br. uczestniczyliśmy w spotkaniu Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Głównemu Inspektorowi towarzyszyli jego współpracownicy oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów. Wiodącym tematem był nowy system poboru opłat w Polsce, który...

Za nami robocze spotkanie poświęcone konsekwencjom wdrożenia zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz Pakietu Mobilności dla polskiego systemu wynagrodzeń kierowców. W gronie zainteresowanych członków organizacji dyskutowaliśmy o różnych modelach wynagrodzeń możliwymi do zastosowania do kierowców wykonujących...

28-29 października br. obradowała kolejna w tym roku polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Strona białoruska wnioskowała o przydzielenie dodatkowej kwoty zezwoleń jeszcze na rok 2019 oraz elastyczne podejście do kwestii wykorzystywania tych dokumentów. Przewodniczący polskiej...

Translate »