Bez kategorii

Prowadzona przez Komisję Europejską Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to największa platforma funkcjonująca w społeczeństwie obywatelskim dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do inicjatyw przyłączyła się również Transport i Logistyka Polska. Jako inicjatywa prowadzona przez Komisję Europejską, Karta odgrywa...

18 czerwca 2019 roku odbyła się w Warszawie doroczna, międzynarodowa konferencja Komisji Europejskiej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. "Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, delegowanie pracowników, opieka długoterminowa". Konferencję prowadziła prof. Gertruda Uścińska...

W styczniu 2019 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli, odnoszący się m.in. do kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Projekt ten, wraz...

Translate »