Nasze umiarkowane zadowolenie po oficjalnym komunikacie dotyczącym zasad przyjętych w wypracowanym kompromisie w sprawie ZMIAN W KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO było niestety przedwczesne.

Dokładna analiza ostatecznego tekstu, który otrzymaliśmy wczoraj pokazuje, że także w tych przepisach wprowadzono zapisy ograniczające de facto swobodę świadczenia usług w transporcie drogowym. ZWOLENNICY PROTEKCJONIZMU PERFEKCYJNIE NAUCZYLI SIĘ GRAĆ NA WIELU FORTEPIANACH!

Po wejściu w życie nowych przepisów, polski przedsiębiorca wykonujący przewozy zwane cross-trade powinien przenieść swoją siedzibę do państwa, z którego lub do którego najczęściej wykonuje przewozy. Jeżeli tego nie uczyni, narazi się na odpowiedzialność za naruszenie miejscowych przepisów o ubezpieczeniu społecznym!

Stąd apel TLP do Europarlamentarzystów o odrzucenie wyników TRILOG-u!

Apel TLP_koordynacja

 

foto: Climate Visuals