25 czerwca br. przedstawiciele TLP i firm członkowskich TLP na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wzięli udział w spotkaniu panelowym dotyczącym transportu nt. szacowania kosztów i czasu poświęconego przez przedsiębiorców na realizację procedur administracyjnych.

Spotkania to zostało zorganizowane w ramach projektu strategicznego pn. „Rozwój systemu oceny wpływu regulacji oraz partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa” realizowanego przez resort przedsiębiorczości przy współpracy z Komisją Europejską w zakresie rozwoju metodologii szacowania kosztów i korzyści regulacji. Projekt prowadzony jest przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych przez Komisję Europejską, tj. EIPA/Deloitte/SIRA.

Wykonawca, zgodnie z założeniami projektu, ma za zadanie spotkać się z przedsiębiorcami i omówić konkretne obowiązki informacyjne. Wspomniane spotkanie stanowiło element szerszego badania, którego efektem będzie oszacowanie kosztów standardowych czynności administracyjnych ponoszonych przez przedsiębiorców, do wykorzystania w przygotowywanych skutków regulacji. Dzięki temu możliwa będzie skuteczniejsza identyfikacja i redukcja obciążeń regulacyjnych w projektowanych przepisach prawa.

W trakcie spotkania uczestnicy podzielili się wiedzą i doświadczeniem w realizacji różnorodnych procedur w sektorze transportowym, jak również  omówili czas i koszty realizacji czynności specyficznych dla sektora.

Miejmy nadzieje, że nasza pomoc i zaangażowanie przyczyni się do dalszego rozwoju ocen skutków regulacji, przede wszystkim w zakresie analizy obciążeń regulacyjnych nakładanych na przedsiębiorców, a w rezultacie do ich minimalizowania.

Opracowała: Katarzyna Piechowska-Strumik