28 maja br. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał opinię w sprawie skargi złożonej przez Polskę i Węgry o stwierdzenie nieważności znowelizowanych w 2018 roku przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników w UE. Według Rzecznika skarga jest bezzasadna, a model delegowania jest właściwy dla transportu międzynarodowego.

W skargach zarzucono błędy w procesie legislacyjnym oraz naruszenie swobód z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Jednym z istotnych zarzutów było także stosowanie przepisów o delegowaniu pracowników w branży transportu międzynarodowego. Polska i Węgry zwróciły uwagę na nieadekwatność stosowania modelu delegowania do wysokomobilnych pracowników transportu.

Rzecznik zawnioskował, aby Trybunał oddalił skargi Polski i Węgier jako niesłuszne. Jego zdaniem działania ustawodawcy unijnego były adekwatne do obecnych potrzeb pracowników mobilnych w UE. Zwrócił również uwagę, że zrewidowana w 2018 roku dyrektywa o delegowaniu pracowników w UE nie zawiera żadnych norm materialnych (przepisów) dot. delegowania w transporcie. Będzie miała ona zastosowanie do transportu w przyszłości. Rzecznik zauważył jednak, że:

– swoboda przepływu usług w transporcie jest regulowana przepisami właściwymi dla transportu w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie zaś przepisami ogólnymi o swobodzie przepływu usług (art. 56 TFUE)

– choć podstawą prawną dyrektywy o delegowaniu pracowników są owe przepisy ogólne o swobodzie świadczenia usług (a nie przepisy transportowe o swobodzie świadczenia usług) i nie są związane z wspólną polityką transportową, to, zdaniem Rzecznika „można utrzymywać, że dyrektywa ta (o delegowaniu pracowników) ma zastosowanie do usług transportowych”.

– dyrektywa o delegowaniu pracowników w UE (przed zmianami w 2018) wyłącza wprost tylko marynarzy, co w ocenie Rzecznika oznacza, że zamiarem ustawodawcy unijnego było objęcie innych pracowników transportu jak pracowników w sektorze transportu drogowego modelem delegowania.

– zmienione w 2018 roku przepisy o delegowaniu pracowników w UE (przyp. autora: które między innymi odstępują od stawek minimalnych wynagrodzenia na rzecz wynagrodzenia pełnego) będą miały zastosowanie do kierowców międzynarodowych w przyszłości, jeśli zostaną wydane przepisy szczegółowe o delegowaniu dla transportu w ramach Pakietu Mobilności.

– we wnioskach końcowych Rzecznik stwierdził, że do czasu wydania przepisów o delegowaniu w ramach Pakietu Mobilności do delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym mają zastosowanie przepisy ciągle obowiązującej „starej” dyrektywy o delegowaniu pracowników przed zmianami z 2018 tj. ciągle pozostają „minimalne stawki płac” a jeszcze nie pełne wynagrodzenie.

Wielokrotnie prezentowaliśmy opinie w sprawie absurdów jakie rodzi zastosowanie dyrektywy o delegowaniu pracowników do kierowców w transporcie międzynarodowym. Aktualnie pozostaje nam czekać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, a także liczyć, że sędziowie nie podzielą opinii Rzecznika Generalnego.

Opracowała:
Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP


źródło zdjęcia: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.