4-5 kwietnia br w Warszawie odbyła się konferencja związków zawodowych w transporcie z krajów UE oraz Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). Celem konferencji było opracowanie dalszej strategii związków zawodowych w kontekście prac Komisji Europejskiej nad Inicjatywami Drogowymi oraz rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, tak by prace te uwzględniały postulaty związkowe.

Wynikiem konferencji było zaś podpisanie Deklaracji Warszawskiej wzywającej Komisję Europejską, państwa członkowskie oraz Parlament Europejski do skutecznego zwalczania dumpingu socjalnego oraz nieuczciwej konkurencji. Związki zawodowe postulują także pełne objęcie pracowników transportu międzynarodowego przepisami o delegowaniu pracowników.

Niestety w naszej ocenie podpisana deklaracja zawiera przesycone polityką sformułowania, a sytuacja w niej opisana ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Używane w niej sformułowania „dyskryminacja”, „kryzys poszanowania prawa pracy i praw socjalnych kierowców”, „atak na bezpieczeństwo pasażerów i bezpieczeństwo użytkowników dróg w Europie”, „eksploatowanie lokalnych pracowników” zaliczyć można niestety do języka przemocy i nienawiści.

Pełen tekst Deklaracji Warszawskiej ETF

Śledzimy z uwagą dalszy rozwój inicjatyw politycznych związków zawodowych, tym bardziej, że zbliżają się prace merytoryczne w Polsce Zespołu ds Transportu Drogowego. Niestety język jakim ostatnio zaczynają posługiwać się związkowcy może bardzo utrudnić lub wręcz uniemożliwić dalszy dialog. A szkoda, bo dotychczas – przynajmniej na poziomie krajowym – obie strony dialogu starały się unikać konfrontacyjnych zachowań, a używane w dyskusji argumenty miały charakter merytoryczny.