W odpowiedzi Komisji Europejskiej na pytania niderlandzkich europarlamentarzystów ws. francuskich naklejek „Angles Morts” czytamy, że ustanowiony przez władze francuskie obowiązek stosowania w pojazdach o DMC powyżej 3,5 t naklejek sygnalizujących martwe pola nie narusza przepisów UE dotyczących homologacji typu.

Dodatkowo KE podkreśliła, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych (…), które będzie stosowane od dnia 6 lipca 2022 r., wymagane jest aby samochody ciężarowe i autobusy były wyposażone w systemy informowania o martwym polu (od 2022 r. w przypadku nowych typów pojazdów i od 2024 r. w przypadku wszystkich nowych pojazdów).

Rozporządzenie to wprowadza także wymóg poprawy bezpośredniej widoczności, tak aby piesi, rowerzyści i inni niechronieni użytkownicy ruchu drogowego byli lepiej widoczni z siedzenia kierowcy, właśnie poprzez przez zmniejszenie martwych pól z przodu i po bokach kierowcy (od 2026 r. w przypadku nowych typów pojazdów i od 2029 r. dla wszystkich nowych pojazdów).

KE powołując się na zapisy ww. rozporządzenia sugeruje, że francuskie wymagania są spójne z planami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Komisja poinformowała także, że jest w kontakcie z władzami francuskimi i branżą w celu omówienia sposobów uniknięcia nieproporcjonalnego obciążenia przedsiębiorstw transportu drogowego.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001070-ASW_EN.html

 

*Więcej informacji na strefie członkowskiej TLP.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego