Od soboty 23 stycznia do wtorku 9 lutego w godzinach 21:00-4:30 na terytorium Królestwa Niderlandów obowiązuje godzina policyjna.

Na podstawie informacji otrzymanej przez TLP z Ambasady RP w Holandii, informujemy.

1. Kierowcom będącym w trakcie pracy (wykonujących transport) na terytorium Holandii w czasie godziny policyjnej 21.00 – 04.30 wystarczy dokument przewozowy CMR. Powyżsi są wyłączeni z obowiązku posiadania deklaracji własnej i deklaracji pracodawcy zaświadczających, że przemieszczają się podczas godziny policyjnej z ważnego powodu. Ambasada RP w Hadze sugeruje każdorazowo wjazd do Holandii poza godziną policyjną.

2. W przypadku wjazdu na terytorium Holandii w godz. 21.00-04.30 należy posiadać przy sobie do okazania obie wymienione deklaracje zaświadczające o konieczności podróżowania w tych godzinach, tj.:

– Deklaracja własna: dostępna tutaj.

Pracownik musi sam wypełnić tę deklarację. Deklaracja nie musi być drukowana i jest ważna w formie cyfrowej.

– Deklaracja pracodawcy: dostępna tutaj.

W deklaracji pracodawcy należy wpisać nazwisko, stanowisko i datę urodzenia pracownika. Jeżeli pracownik pracuje w różnych godzinach, zaleca się zaznaczenie pola „Nie mogę wskazać stałych godzin pracy dla tego pracownika” (I cannot provide fixed days and times for this employee). Dane te muszą być wypełnione oddzielnie dla każdego pracownika. Deklaracja ta nie musi być drukowana i jest ważna w formie cyfrowej.

Deklaracja pracodawcy jest również dostępna w jęz. angielskim: tutaj.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP