Rząd wprowadził ze względu na konieczność przeciwdziałania epidemii COVID-19 obowiązek zakrywania ust i nosa. Wydaje się, że jest to decyzja uzasadniona. Niestety obowiązek ten objął także kierowców pracujących w dwuosobowej załodze. Co stanowić będzie dla nich bardzo dużą uciążliwość zważywszy, że przebywają oni razem w kabinie pojazdu prawie 24 godziny na dobę przez kilka lub kilkanaście dni. 

Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby wspólnie gospodarujące lub zamieszkujące razem oraz osoby, którym względy zdrowotne uniemożliwiają zakrywanie nosa i ust. Tym samym wspólnie pracujący mąż i żona, konkubent i konkubentka, osoby pozostające w związku partnerskim będą mogli jeździć bez masek.

Od obowiązku zwolniłoby także umieszczenie odgrody pomiędzy miejscami zajmowanymi przez kierowców, co ze względów konstrukcyjnych i praktycznych nie jest możliwe w kabinach samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych.

Wprawdzie stosowny przepis mówi o obowiązku dla OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ pojazdem, co sugerowałoby brak konieczności stosowania zakryć na parkingu, gdy kierowcy odbierają odpoczynek dobowy lub tygodniowy w pojeździe, ale znając nasze służby stosujące dość swobodną wykładnię prawa, nie ma pewności czy nie będą one nakładać kar, gdy zobaczą śpiącego kierowcę bez maski.

Ponadto obowiązek zakrywania twarzy nie będzie egzekwowany poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie kierowcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe przebywają przez większość czasu pracy. Trudno także wyobrazić sobie jak kierowcy mają spożywać posiłek lub spać w maskach.

Tym samym nie ma on racjonalnego uzasadnienia do objęcia tym obowiązkiem kierowców dwuosobowej załogi, a jego uciążliwość jest przecież oczywista. Dlatego też Związek Pracodawców „Tranport i Logistyka Polska” zwrócił się do Pana Łukasza Szumowskiego o spowodowanie odpowiedniej zmiany dopiero co wprowadzonych przepisów albo wydanie rozsądnej wykładni funkcjonalnej zwalniającej naszych kierowców z tego obowiązku.

Wystąpienie TLP w tej sprawie znajdziecie TUTAJ

Opracował:
Maciej Wroński
Prezes TLP