31 marca 2017 r. TLP uczestniczyła w istotnym wydarzeniu polityczno-gospodarczym jakim było VI Forum Jednolitego Rynku – SIMFO 2017 organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Komisję Europejską. W 2017 roku hasłem Forum było „Jednolity Rynek: rosnąca biurokracja czy wciąż wartość dodana?”.

Transport międzynarodowy był jednym z wiodących tematów wystąpień w kontekście stosowania przez niektóre kraje praktyk protekcjonistycznych.

Bardzo silny głos wsparcia polskiego transportu był słyszalny w wystąpieniu Premiera Mateusza Morawieckiego. Wystąpienie charakteryzowała dogłębna znajomość tematu i bieżących problemów transportu międzynarodowego z bardzo jasnym stanowiskiem, iż działania niektórych państw członkowskich UE są postrzegane jako protekcjonistyczne prowadzące do demontażu wspólnego rynku. Europa jednej prędkości, bez spirali działań protekcjonistycznych, oparta na wspólnym rynku i zrównoważonym rozwoju pozwoli na budowę przyszłości.

Komisarz UE ds rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska, która wskazała na trzy płaszczyzny jej szczególnego zainteresowania:

 • Towary czy usługi
 • High – Low Tech?
 • biurokracja czy wartość dodana?

podkreśliła, iż Polska to nie konkurencja niskimi kosztami pracy ale jakością produktów, usług oraz znaczącym w Europie potencjałem innowacyjnych przedsiębiorstw. Bardzo wyraźnie odniosła się także do problematyki transportu międzynarodowego podnosząc, iż krajowe rozwiązania, w tym bariery administracyjne z którymi mierzą się polscy przedsiębiorcy z branży transportu nie są w jej ocenie niczym innym uzasadnione niż ochroną rynku lokalnego. Komisarz Bieńkowska poprzez propozycję e-karty usługowej chciałaby jednocześnie propagować intensyfikację transgranicznego świadczenia usług.

Informacje o e-karcie usługowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_en.htm

 1. W toku Forum odbyły się dwa panele dyskusyjne
 2. Tworzenie rynku usług bez barier (pakiet usługowy) oraz 2) Bariery na jednolitym rynku.

Prelegentami pierwszego panelu byli:

 • Wiktor Doktór, CEO, Pro Progressio Foundation
 • Mateusz Galica, CEO, Polish Society for Opinion and Marketing Research
 • Zbigniew Janowski, President, Trade Union „Budowlani”
 • Ulrich Paetzold, Director General, European Construction Industry Federation
 • Ian Pritchard, Secretary General, Architects’ Council of Europe
 • Maciej Witucki, CEO, Work Service SA

W dyskusji nie brakło wątków tzw dumpingu socjalnego i delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Z dyskusji można wywieść istotny wniosek, iż inicjatywy legislacyjne, zwłaszcza te na poziomie europejskim należy podawać gruntownym konsultacjom, w tym konsultacjom branżowym by poprawnie zidentyfikować problemy rynkowe i dobrać adekwatne narzędzia do ich rozwiązania. Bez wątpienia istotna rola w ochronie jednolitości rynku spoczywa na Komisji Europejskiej, gdyż jej konsekwentne działania mogą zapobiegać fragmentacji rynków i powrotu do granic gospodarczych.

W drugim panelu wystąpili:

 • Maciej Formanowicz, CEO, Furniture Factories „Forte” SA
 • Paweł Miller, CFO, Bioelektra Group SA
 • Jakub Wojnarowski, Deputy Director, Lewiatan Confederation
 • Tomasz Zaboklicki, CEO, PESA SA

Uczestnicy konferencji oraz paneliści wskazali,iż obecnie to transport międzynarodowy w najbardziej dotkliwy sposób odczuwa nieproporcjonalne obciążenia administracyjne i inne ograniczenia rynkowe jakie są wprowadzane w poszczególnych krajach członkowskich UE. W panelu , prócz tematyki zagrożeń fragmentacją rynku, potrzeby wzmacniania wsparcia dla polskich przedsiębiorców zasygnalizowano potrzebę ujednolicania przepisów,  by nie stanowiły one nieproporcjonalnych i wykluczających rozwiązań. Zaapelowano także o taki proces legislacyjny, oparty na konsultacjach, by umożliwiał on przedsiębiorcom dostosowanie się do zmian prawnych. Nadto, istotnym elementem jest równe i konsekwentne egzekwowanie przepisów we wszystkich państwach członkowskich.

Nie zabrakło także głosu TLP. Jakub Wojnarowski z Konfederacji Lewiatan, której członkiem jest TLP, wskazywał w panelu o barierach na jednolitym rynku na aktywną działalność organizacji przedsiębiorców w identyfikowaniu oraz zwalczaniu barier w obrocie gospodarczym, która powinna być zwiększona w obliczu coraz to nowych wyzwań. Nadto, w ramach dyskusji w toku panelu o barierach na jednolitym rynku, przedstawicielka TLP mec. Joanna Jasiewicz odniosła się do bieżących problemów ze stosowaniem przepisów o delegowaniu w transporcie i niedostatecznie szybkiej reakcji Komisji Europejskiej na działania krajowe noszące znamiona protekcjonistycznych.

Link do strony konferencji:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9108

https://ec.europa.eu/growth/single-market/forum/2016_en

O Forum w prasie:

https://www.pb.pl/morawiecki-swoboda-przeplywu-uslug-w-ue-nie-jest-realizowana-tak-jak-bysmy-chcieli-858211

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Morawiecki-Rynek-UE-nie-dziala-tak-jak-powinien-jest-problem-z-przeplywem-uslug-3673598.html

http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/546354,morawiecki-bienkowska-wystapienie-forum-ue-unia-przeplyw-uslug-jednolity-rynek.html

http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/morawiecki-spirala-protekcjonistyczna-w-ue,11,0,2291211.html

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,21573002,morawiecki-swoboda-przeplywu-uslug-w-ue-nie-jest-realizowana.html?disableRedirects=true

 

Opracowanie: Joanna Jasiewicz