Transport i Logistyka Polska od pierwszych dni wojny na Ukrainie apeluje do Rządu o wprowadzenie możliwości składania składanie przez ukraińskich i białoruskich kierowców, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, wniosków o kolejną polską wizę, bez konieczności wyjazdu z naszego kraju na Ukrainę i Białoruś. O jednym z naszych wystąpień skierowanych do Ministra Spraw Zagranicznych pisaliśmy TUTAJ. Nasze działania w tej sprawie wspiera Minister Infrastruktury (pismo Rafała Webera Sekretarza Stanu znajdziesz TUTAJ.)

Nasze konsekwentne działania powoli zaczynają przynosić efekty. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji umieszczono bowiem projekt rozporządzenia Ministra Spraw zagranicznych w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prace nad tym rozporządzeniem są obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych. Wkrótce spodziewamy się przekazania projektu do konsultacji społecznych. W projekcie przewidziano możliwość składania wniosków do ministra właściwego do spraw zagranicznych przez obywateli Republiki Białorusi lub obywateli Ukrainy ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, którzy:

  • w dniu złożenia tego wniosku legalnie przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  • będą wykonywać pracę w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym.

Miejmy nadzieję, że na zakończenie procesu legislacyjnego nie będziemy czekali kolejne kilka miesięcy.

Projekt rozporządzenia MSZ TUTAJ