Obowiązujące w Polsce ograniczenia nacisków na oś pojazdów powodują, że swobodny przepływ towarów może odbywać się jedynie po niespełna 1,6% sieci drogowej. Taki stan rzeczy jest nie tylko niezgodny z prawem Unii Europejskiej, ale również powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla naszej gospodarki i konsumentów. Koalicja 11,5t powstała, aby skutecznie przeciwdziałać ograniczeniom, które hamują rozwój gospodarczy Polski oraz zwiększają koszty wewnętrze i zewnętrzne transportu.

http://11i5.pl/