KOLEJNE Z DZIAŁAŃ TLP – ODSTĘPSTWO OD 561/2006 PRZEDŁUŻONE

KOLEJNE Z DZIAŁAŃ TLP – ODSTĘPSTWO OD 561/2006 PRZEDŁUŻONE

Aby przedsiębiorcy mogli realizować swoją działalność prawo musi nie tylko uwzględniać trudności z jakimi firmy spotykają się na co dzień, ale również nadążać ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym. Dotychczasowe odstępstwo od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 w związku z COVID-19 obowiązywało do północy 16 kwietnia. Po tym dniu przedsiębiorcy mieli wrócić do normalnych reżimów czasu pracy kierowców, które w sytuacji pandemii paraliżują możliwość pracy przewozowej.

Dzięki interwencji TLP, a także szybkiej reakcji kierownictwa resortu infrastruktury – Ministra Andrzeja Adamczyka i Wiceministra Rafała Webera, odstępstwo zostało przedłużone od 17 kwietnia do 31 maja 2020r. Ta natychmiastowa decyzja, podjęta w przeciągu kilku godzin od pisma TLP pozwoli nam na utrzymanie ciągłości przewozów, a także spójność przepisów z innymi krajami Unii Europejskiej. O decyzji zostaliśmy poinformowani wczoraj wieczorem przez Ministra Webera, dziś rano Ministerstwo wydało komunikat potwierdzający tę decyzję.

Zakres odstępstw jest zgodny z postulatami TLP i zakłada, że w przypadku kierowców wykonujących przewozy drogowego rzeczy:

• dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin, zaś tygodniowy – 60 godzin;

• łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;

• po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.

Ponadto, kierowca może wykorzystać regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju

Odstępstwa mają również zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy drogowe osób, ale wyłącznie w sytuacji przewozu realizowanego w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsc zamieszkania.

Należy również pamiętać, że kierowcy korzystający z odstępstw odnotowują ich realizację poprzez odręczne zapiski na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego. Ich zastosowanie nie może również powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jest to kolejna sytuacja, w której możemy jako branża liczyć na przychylność i otwartość resortu infrastruktury na potrzeby przewoźników.

PISMO TLP O PRZEDŁUŻENIE ODSTĘPSTWA OD ROZPORZĄDZENIA 561/2006 >> tutaj.

DECYZJA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY >> tutaj.

 

Opracowała:
Beata Gorczyca

 

 

źródło zdjęcia: gov.pl

Translate »