Z przykrością informujemy, że Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego zatwierdziła dzisiaj (8 czerwca 2020) Pakiet Mobilności bez żadnych poprawek, które by go ulepszyły.

Europosłowie zignorowali nie tylko liczne apele TLP, ale również bezprecedensową pandemię, z którą boryka się Europa, a której skutki są dziś trudne do przewidzenia. Takie posunięcie osłabi jednolity rynek w chwili, gdy jego właściwe funkcjonowanie staje się kluczowe dla ożywienia gospodarczego kontynentu po kryzysie koronaawirusowym.

Szczegółowe przepisy dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego – (Rap.: K. Konečná ) (2017/0121 (COD))
Wynik głosowania: 30 za, 19 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (czas prowadzenia pojazdu, przerwy, okresy odpoczynku) oraz rozporządzenia (UE) 165/2014 (tachografy) – (Rap.: H. Virkkunen) (2017/0122(COD))
Wynik głosowania: 33 za, 15 przeciw, 1 wstrzymujący się

Zmiany wrozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 (dostęp do zawodu przewoźnika drogowego) i w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 (dostęp do rynku przewozów rzeczy) – (Rap: I. Ertug) (2017/0123(COD))
Wynik głosowania: 33 za, 16 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

Pakiet będzie jeszcze rozpatrywany przez Parlament Europejski podczas sesji plenarnej w dniach 8-10 lipca br.

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE